SANDE: Fredag kveld var det ekstraordinært kommunestyremøte i Sande. Bare én sak sto på kartet:
Skal Sande droppe den vedtatte sammenslåingen med Holmestrand og Hof og heller slå seg sammen med Drammen?

Møtet kom i stand etter at opposisjonspartiene Høyre, Frp, Bygdelista og V med hjelp fra Ap-avhopper Claes Gilljam krevde at saken ble tatt opp på nytt fordi de mener at forventningene til sammenslåingen med Holmestrand ikke innfris. Gilljam meldte seg ut av Ap etter 30 år fordi han ikke lenger har tro på sammenslåing med Holmestrand og Hof.

– Det er urealistisk. Det er mye flott i planene, men det koster for mye, sa Gilljam på møtet.

På vippen

13 representanter undertegnet kravet om å behandle saken på nytt, men for Sande tverrpolitiske bygdeliste undertegnet en vararepresentant. I møtet kom fast medlem May Jorun Bjølgerud. Hun understreket at selv om en vararepresentant undertegnet oppropet om å ta opp saken på nytt, betyr ikke det at de vil stemme for å snu mot Drammen.

-Vi ønsker respektere folkeavstemningen, den ser så langt ut til å gi mest gjennomslag for vårt program og bevare Sandes sjel best, sa Bjølgerud.

Dermed hadde de som krevde saken gjenopptatt ikke flertall og den uavhengige representanten Patricia Eriksen kom på vippen. Hun var tidligere medlem av Frp, men har meldt seg ut og er nå uavhengig. Mange var derfor spent da hun gikk på talerstolen. Hun foreslo å opprettholde avtalen med sammenslåing med Holmestrand og Hof, men bare hvis man utsatte utbygging av ny skole i sentrum og kuttet eiendomsskatt.

-Jeg foreslår å utsette bygging av formålsbygg (skole, red. anmerkning) i sentrum. Da bortfaller behovet for eiendomsskatt, sa hun fra talerstolen. Hun ønsket å fjerne eiendomsskatten allerede fra i sommer.

Overraskende støtte

Opposisjonspartiene slaktet forslaget om å utsette skolebygg i sentrum og om å kutte eiendomsskatt, mens Ap og de andre posisjonspartiene ønsket å se nærmere på forslaget. Etter det Drammens Tidende kjenner til var de innstilt på å støtte en moderert versjon av hennes forslag, men da fikk de overraskende støtte fra Martin Gran fra Venstre.

Han undertegnet oppropet om å ta opp saken på nytt, men da han forsto at de ikke fikk flertall for Drammen, signaliserte han at ville støtte samarbeid sørover, men ikke Eriksens forslag om eiendomskutt og utsatt skoleutbygging.

- Da forslaget vårt falt ville jeg ha forutsigbarhet for barn og unge. Det var et urealistisk forslag, sier Gran til Drammens Tidende.

Etter at Eriksens forslag falt stemte hun for forslag fra Ap, SV, SP og bygdelista om å opprettholde vedtaket om å samarbeide sørover. Dermed ble det flertall 14-11 for å samarbeide sørover. Dermed blir det storkommune med Sande, Holmestrand og Hof.

LES KARIANNE BRAATHENS KOMMENTAR FRA MØTET HER: Sandes skjebne er forseglet. De politiske sårene er åpne.

Skuffelse og lettelse

Ordfører Elin Gran Weggesrud er svært  lettet over avgjørelsen. Den siste uka har vært tøff.

-Jeg er veldig lettet over at vi fikk stadfestet at sør er den riktige retningen. Vi har hatt to folkeavstemminger. Det anerkjenner også den jobben vi har gjort, sier Weggesrud som avsluttet møtet med å oppfordre til å legge uenigheten bak seg.

- Jeg håper at alle kan bidra til at sårene leges. Vi må gi legitimitet til prosessen videre, sier Weggesrud som tror konfliktnivået vil roe seg.

- Jeg håper og tror at punktum er satt og er trygg på at alle vil gjøre sitt beste, sier Weggesrud.

Høyres Sindre Stang er skuffet over avgjørelsen.

-Selvfølgelig er jeg skuffet, men nå er det ingen tvil om hvem som har dratt oss inn i dette, sier Stang.

-Angerer dere på at dere tok opp dette?

- Overhodet ikke, sier fastslår Stang.

Stor interesse

Møtet har fått mye oppmerksom og mange møtte opp for å følge debatten selv om møtet var lagt til pinsen. Kommunestyresalen var helt overfylt. Ja, så fullt at enkelte satt på gangen for å følge debatten.