Sande: Elever i drammensdistriktet rapporterer om mindre mobbing på skolen. Den største bedringen i vårt område ser vi blant 7.-klassingene i Sande kommune, ifølge en fersk, nasjonal elevundersøkelse.

Det er dessuten mindre bråk og uro i timene på 7. trinn. På 10. trinn er ikke trenden like positiv, og lærerne i flere av de større kommunene våre bruker mer tid på å få ro i klasserommene i år enn i fjor.

Her kan du se resultatet fra elevundersøkelsen i Buskerud.

Holder sammen

Blant skolene som har hatt en betydelig bedring både når det gjelder mobbing og uro i timene, er Haga skole i Sande.

7.-klassing Frida Åkerholt (12) mener det ikke er noe mobbing i klassen deres.

– Vi prøver å finne på ting sammen alle sammen, forteller hun.

Vi møter henne i skolegården sammen med venninnene Julianne Høgsnes (12), Maren Bjørgen Sandvik (13) og Marte Lindseth Eriksen (13).

For å få bukt med mobbing, er det viktig å ta ansvar og gå bort til elever man ser er alene, mener de fire jentene.

– Følger dere rådet selv da?

– Det har jeg gjort mange ganger, forsikrer Eriksen.

Når det gjelder uro i timene, synes jentene at arbeidsmiljøet stort sett er bra.

– Det har litt å si hvilken lærer vi har. Det er noen som ikke vil ta tak i alt med en gang, sier Frida Åkerholt.

– Bør disse lærerne bli strengere?

– Ja, faktisk, mener 12-åringen.

LES OGSÅ: Fortsatt en del mobbing

Jobber med miljøet

Rektor på Haga skole Ellen Wang Fredriksen forteller at de har jobbet mye med miljøet på skolen de siste par årene.

Etter et foredrag av Paul Viktor Wiker høsten 2009, har de ansatte blitt veldig bevisste på at det er de voksne som er ansvarlige når elever mobbes.
Wiker er blant annet kjent for å kurse lærere i antimobbearbeid.

– Det er viktig at vi voksne har kontroll og oversikt over elevgruppa. Elevene forteller oss ikke om mobbing, det må vi lete opp selv. Vi spør, maser og lurer, og det vet ungene, forteller rektor.

Her kan du se resultatene fra elevundersøkelsen i Vestfold.

Forutsigbart og trygt

I tillegg til antimobbearbeidet, jobber skolen med å rydde unna «kaosfaktorer». Det vil blant annet si at lærerne skal komme tidsnok til timene, og holde orden i egne saker.

Dessuten skal alle voksne ha de samme reglene overfor elevene, og følge de samme rutinene.

– Jeg tror ungene opplever det som trygt og forutsigbart, sier Fredriksen.

Hun skryter gjerne av elevene på skolen, og er glad for å høre at elevene trives.

– Men vi er veldig bevisste på at tallene varierer. Det er alltid vanskelig å vite om resultatet bare skyldes tilfeldigheter, eller om det er arbeidet vi har lagt ned, sier hun.

Selv om det rapporteres om mindre mobbing i de fleste av kommunene våre, er det kun noen få kommuner som har en markant forbedring.

Fjorårets elevundersøkelse: Mobbingen på Galterud skole halvert