Stefan trodde ikke sine egne øyne da han så hva søppeltømmerne hadde gjort

Av

Stefan Sekej fikk fem søppelkasser plassert helt inntil bilen sin etter at renovasjonsselskapet hadde vært og tømt søppelet.