- Det er to kjerneområder som er viktige. Som alle andre fagorganisasjoner er vi opptatt av lønn- og arbeidsvilkår. Det som er like viktig er det faglige nivået. I dette yrket er det viktig med etter- og videreutdanning. Samtidig kan det ikke forskes for mye, sier Eilin Ekeland.
45-åringen ble i helgen valgt til leder i Norsk fysioterapeutforbund. Hun tiltrer stillingen ved årsskiftet. Den erfarne fysioterapeutens parole er at fysioterapi er god samfunnsøkonomi.
- Vår yrkesgruppe skal være en positiv aktør for helsa til det norske folk, vi får folket i bevegelse, og det er en forutsetning for god helse, sier drammenseren.

20 ÅR. Eilin Ekeland var ferdig utdannet fysioterapeut i 1984. Etter 20 år i bransjen har hun fulgt helsen til folk på nært hold. De første 12 årene jobbet hun som kommunalt ansatt. I de senere årene har hun vært rådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hun har også gitt av seg selv på fritiden ved at hun har engasjert seg i idrettsmiljøet i byen. Når det gjelder helseplagene til befolkningen har også dette endret seg.
- Inntrykket er at det er mer livsstilsplager som blir behandlet. Folk har rett og slett for godt kosthold. Tendensen er også at det er mer psykososiale årsaker til at folk trenger fysikalsk behandling, sier Ekeland.
I den nye jobben vil hun bruke tiden på å rette et større fokus for sykdomsforebyggende tiltak. Den best dokumenterte resepten på god helse er fysisk aktivitet.

ÆREFULLT. Drammensfysioterapeuten har så smått begynt å forberede seg til sin nye jobb. Det hviler et ansvar på hennes skuldre når hun fra 1. januar er den øverste politiske lederen i Norsk fysioterapeutforbund.
- Det er et ærefullt oppdrag. Jeg gleder meg og ser det som en meget spennende utfordring, sier Eilin Ekeland.
Den første tiden vil hun bruke til å bli kjent med organisasjonen og følge opp saker fra landsmøtet. Ekeland er i første omgang valgt i tre år.

JAN-ERIK SØFTELAND
jan.erik.softeland@dt.no