Skal sjekke fisken

Fiskefangst. I indre og ytre Drammensfjord skal det bli fanget fisk og sjekkes hvor giftig den eventuelt er. Fylkesmannens prosjekt Ren Drammensfjord 2015 og Agnes Bjellvåg Bjørnstad står bak.
Foto: Arild Hansen

Fiskefangst. I indre og ytre Drammensfjord skal det bli fanget fisk og sjekkes hvor giftig den eventuelt er. Fylkesmannens prosjekt Ren Drammensfjord 2015 og Agnes Bjellvåg Bjørnstad står bak. Foto: Arild Hansen

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

For første gang siden begynnelsen av 90-tallet skal fisken og vannet i Drammensfjorden sjekkes grundig for miljøgifter.

DEL

– Vi fikk tilsagnet fra SFT (Statens forurensingstilsyn) på mandag for det dyreste forslaget vårt og vi er veldig glade, sier Agnes Bjellvåg Bjørnstad, leder for fylkesmannens prosjekt "Ren Drammensfjord 2015".
Som et ledd i å få Drammensfjorden ren har de fått omtrent en halv million kroner til den største sjekken av Drammensfjorden siden begynnelsen av 90-tallet.
– Vi skal sjekke vannkvaliteten i fjorden og sjekke miljøgifter i fisken. PCB, dioksiner, tinn-organiske stoffer og kvikksølv, ramser hun opp.
Sjøørret, abbor, gjedde, skrubbe, ål og torsk skal sjekkes.

Kostholdsråd. Denne undersøkelsen vil føre til at det til høsten vil være nye kostholdsråd for fisken i Drammensfjorden. Nå er kostholdsrådet basert på fisk tatt opp i Horten/Holmestrand-området.
– Vi håper å få gjort dette hvert år fremover, sier Bjørnstad.
Per i dag er kostholdsrådet for Drammensfjorden at du bør holde deg unna torskelever.
– Veldig viktig for Drammensregionen og turistnæringen blant annet. Da kan en fange fisk og vite at den er trygg å spise.
I løpet av sommeren håper fylkesmannen på å være ferdig.
– Vi har ventet på godkjennelsen lenge og vil sette i gang så fort som mulig. Viktig å hente opp fisken før den store flommen eventuelt kommer.
I tillegg til å få kostholdsråd vil fylkesmannen måle miljøtiltakene som er gjort på land og se hvordan det har påvirket vannet og fisken

Gjelsten. Fylkesmannen har gått i kompaniskap med forretningsmannen Bjørn Rune Gjelsten. Han har planer om å fylle ut Gilhusbukta og gjøre Lierstranda til en "fjordby."
– Lier kommune har pålagt ham å gjøre en konsekvensutredning. Så vi samarbeider med dem og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) som skal fange fisk for oss, og så skal vi stå for analysen, forteller Bjørnstad.
Fylkesmannen sparer penger på samarbeidet.
– Og vi sparer fjorden siden vi bare sjekker den én gang istedenfor to ganger, sier Bjørnstad.

Sportsfiskere. Drammens sportsfiskere skal hjelpe til med å ta opp fisken i ytre Drammensfjord, og nestleder Ole Jørgen Myrvang mener det er en viktig jobb som nå skal gjøres med kartleggingen av forurensingen.
– Viktig å få fram fakta og bli enige om dem. Det må bli gjort noe nå snart, for ellers vil det bare balle på seg til nye generasjoner.
Selv driver han bare med sportsfiske i Drammensfjorden.
– Jeg vil ikke fiske i fjorden nå til mat. Da vil jeg heller vente og se.

ARILD.FERAASDT.NO
$BYLINE_ON$

Artikkeltags