Gå til sidens hovedinnhold

- Skogbrann sunt for skogen

Artikkelen er over 12 år gammel

En skogbrann i ny og ne er bra for økologien og biologisk mangfold.

– Skogbrann er en naturlig del av økosystemet og skaper en sunnere skog.

Kontrollerte skogbranner er OK og et godt biologisk tiltak særlig i vårt sterke bestandsskogbruk. Men masse små skogteiger gjør det vanskelig å praktisere her til lands, sier biolog Kristin Thorsrud Teien fra Lier, til Drammens Tidende.

Viktig faktor
Thorsrud Teien, som er rådgiver i biologisk mangfold i WWF – Verdens Naturfond – sier at skogbrann er en viktig økologisk faktor. Den sørger for mer lys i skogbunnen og bidrar til at nye typer frø spirer, og nye dyre- og plantearter vandrer inn. Enkelte arter er helt avhengige av gammel brannmark.

– Brann er en naturlig forstyrrelse i naturen og skaper dynamikk i systemet. Av arter som trives eller er avhengig av brannfelt og brent ved, kan nevnes Bråtestorknebb. Beltekullsopp og Sortpraktbille trives også i brannfelt. Den truede fuglearten Hortulan og Hvitryggspett og Tretåspett er mer eller mindre avhengig av områder der branner har herjet, sier Thorsrud Teien.

Tar de vi får
Skog- og naturforvalter Bjørn Ringstad i Drammen kommune sier at kontrollert skogbrann er en ikke-sak i kommunen. Blant annet på grunn av konflikt med friluftslivet.

– Vi tar de brannene vi får. Men en brannflate er biologisk svært interessant. Derfor vil vi følge godt med på hva som skjer når området på Konnerud reetablerer seg. Her lar vi nok naturen gjøre jobben, sier Ringstad.

Midt i by'n
Kommunen eier nesten hele det ca. 350 dekar store brannfeltet på Konnerud. Området består av midlere eller dårlig skogbunn, røsslyng og noe ungskog/krattskog.

Brannfeltet er Drammens geografiske midtpunkt.

– Her kan vi si at det brant midt i by'n. Jeg har ikke full oversikt over skader og lignende. Gjenstående tømmer vil bli taksert. Det har ikke brent noe av særlig miljøinteresse, men vi vil følge nøye med på arter og planter i området. Det er en spennende og viktig jobb, sier skog- og naturforvalter Bjørn Ringstad.

Kommentarer til denne saken