SVELVIK: Årsaken er en ny bedrift som heter Renotec, og ligger i de tidligere lokalene til Prehab. Etter at Renotec fikk en storkontrakt med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) kunne de ansette folk og sette i gang.

I går begynte de med utdelingen av nye avfallsbøtter og nedbrytbare bioposer til matavfallet.

– Vi skal også levere ut egne plastsekker som folk kan samle opp plastavfallet sitt i, forteller Unn Kristin Hofmann til Drammens Tidende. Hun er daglig leder i Renotec.

Lang erfaring

Mannen hennes, Trond Hofmann, har solid erfaring fra bransjen – etter å ha kjørt søppelbil i 25 år. Han eier firmaet sammen med sin kone.

Kildesorteringsutstyret skal også deles ut av idrettsungdom som tilhører Strømm Idrettslag i i Svelvik. Skolekorpset er også med. Denne dugnaden gir kjærkomne kroner til de frivillige organisasjonene.

Maisstivelse

Ingen i vårt distrikt slipper unna bioposene. Den nye ordningen omfatter alle de 77.000 husstandene i Drammensregionen.

Bioposene er laget av maisstivelse. Dermed er de nedbrytbare og kan komposteres sammen med matavfallet. Mer miljøvennlig går det ikke an å bli.

Ordningen med plastsekkene skal først gjelde fra 1. mai. Men uttellingen av sekkene skjer i god tid før ettersom det er så mye materiell som skal deles ut i de ni kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Bøtter strømmer på

En strøm av avfallsbøtter kommer til å bli sendt ut fra de gamle fabrikklokalene de
nærmeste ukene. Først ute er søppelabonnentene i Sande og Svelvik.

Når det nye Svelvik-firmaet er ferdig med utdelingen av alt det nye utstyret, skal de på fast basis drifte alle returpunktene rundt i distriktet.

Miljøinnsats

– Hvorfor gjør dere disse tiltakene, daglig leder i RfD, Bendik Os?

– For at det skal være så enkelt som mulig for hver og en å gjøre en miljøinnsats. Dessuten vil vi legge til rette for at det skal bli enklere å kildesortere. Jo enkleresorteringen er, desto bedre kildesorterer folk, sier Os.

Nå er det slutt på at folk skal levere plastavfall på returpunktene. RfD kommer fra våren av og henter plasten hjemme hos deg – en gang i måneden.

– Plastsekken du får av oss til å samle opp plastikken, kan du plassere i garasjen mens du samler opp plast, oppfordrer Bendik Os.

Vil tredoble

Ved å hente plasten hjemme hos folk håper renovasjonsselskapet å øke innsamlingen av plastemballasje til 1500 tonn i året innen 2010. Det er omtrent en tredobling sammenlignet med i dag.