Fossen om avgangen: – En veldig stor reform som har påvirket alle ansatte i distriktet, også meg

Forteller at hun er fornøyd med gjennomføringen av den nye politireformen, men også at det har vært vanskelig.