-Hvis det jeg var jeg som skulle ha fattet vedtak i denne saken, ville jeg latt ham få bli. Magefølelsen sier at hensynet til barna veier tungt. Derfor bør utvisningen stanses, sier Lise Christoffersen.
Som 2. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, har hun ingen innflytelse i denne type saker. Hun ønsker derfor ikke å ta et personlig initiativ overfor Utlendingsnemnda (UNE), men vil ta saken opp med partiets innvandringspolitiske talsmann.
-Som politikere blander vi oss ikke bort i slike saker når endelig vedtak er fattet, men som avisleser reagerer jeg på at to små barn skal leve uten sin far. Å splitte en liten familie på denne måten, gjør inntrykk, innrømmer stortingsrepresentanten.

"VISE STORSINN." Hun tviler ikke på at UNE har fulgt regelverket, ettersom det er dokumentert at Mutulu har kommet hit på falske premisser.
-Likevel håper jeg det går an å vise litt storsinn når det søkes om familiegjenforening, mener Christoffersen, som reagerer på at UNE har gitt familien en søknadsfrist på fem år.
-Fem år er lang tid. Når barn er involvert, bør det tas menneskelige hensyn, sier Ap-politikeren som vektlegger at barnefaren har bodd seks år i Norge.
-Når ting har tatt såpass lang tid, barn fødes og familier slår røtter, bør det vises litt romslighet, sier Christoffersen, som minner om at Norge har ratifisert FNs Barnekonvensjon.
Drammen-Ordfører Tore Opdal Hansen (H) var i går ikke tilgjengelig for kommentar.

"BØR UTVISES RASKT." Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen (Frp) har lite til overs for utlendinger som trosser Utlendingsloven.
-Det er et problem i Norge at vi er for snille. I dag er det altfor mange som ikke burde bli her, men som likevel får bli, påpeker han.
At asylsøkere, som i Moke Mutulus tilfelle, får bli i landet i seks år før utvisning, kaller Frp-politikeren en skandale.
-Det er jo helt meningsløst, og gjør bare saken enda verre. Her har ikke politiet gjort jobben sin. I tillegg påføres asylsøkere unødig lidelse i ventetiden. Det vil alltid være triste menneskeskjebner, men grunnløse asylsøkere bør utvises raskt før de rekker å stifte familie. Her har vi noe å lære av danskene, som får asylsøkere snudd på flyplassen, illustrerer Ulf Erik Knudsen.
Å splitte en liten familie på denne måten, gjør inntrykk.
Lise Christoffersen