Står uten kirke julaften

Prest Rolf Sommerseth er glad for at Lier kirkelige fellesråd vil gå for å restaurere Lierskogen kirke.

Prest Rolf Sommerseth er glad for at Lier kirkelige fellesråd vil gå for å restaurere Lierskogen kirke.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Prest Rolf Sommerseth er glad fellesrådet i går kveld vedtok å jobbe for rehabilitering av Lierskogen kirke.

DEL

LIER: I over en måned har den lille, intime kirken på Lierskogen vært stengt. Den er i så dårlig stand at Lier kirkelige fellesråd inntil videre har satt kroken på døren.

Julaften skulle prest Rolf Sommerseth holdt gudstjeneste i Lierskogen kirke. Nå er gudstjenesten flyttet til samfunnshuset.

– Vi skal pynte vakkert med lys, og håper på god oppslutning likevel, sier Sommerseth.

Flerbrukshus

Som mange andre støttet han tanken om at kirken på Lierskogen kunne erstattes av et flerbrukshus, men det sterke lokale engasjementet for bevaring av kirken fikk presten til å endre syn.

Derfor er Sommerseth svært glad for at Lier kirkelige fellesråd i går kveld enstemmig vedtok å jobbe for rehabilitering av kirken.

– Jeg har blitt veldig positiv og er skikkelig gearet på Lierskogen, fortsetter Sommerseth ivrig.

Engasjement

Da debatten om å erstatte kirken med et flerbrukshus begynte å rulle, våknet beboerne på Lierskogen. De ønsker slett ikke at kirken skal jevnes med jorden. Tidligere i desember ble det arrangert et folkemøte om kirkens videre fremtid. Der kom det tydelig fram hva lokalbefolkningen ønsker.

Så da kommunestyret skulle behandle handlingsprogrammet for de neste fire årene 9. desember, ble det satt av penger til Lierskogen kirke. Til sammen to millioner kroner i 2009 og 2010 vil politikerne at kommunekassen skal bidra med.

– Det var bred enighet om å gå videre med arbeidet med rehabilitering, men vi må ha et mer gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag, sier Søren Falch Zapffe, leder i fellesrådet.

Dugnad

En prosjektgruppe, som skal bestå av en representant fra fellesrådet, Tranby menighetskontor og Lierskogen velforening, skal utarbeide en kostnadsoversikt for arbeidet som er nødvendig.

Dette arbeidet skal legges fram i fellesrådets møte 28. januar. Lierskogen velforening har allerede sagt seg villig til å gjøre en del av jobben på dugnad.

– Vi ønsker å bidra med dugnadsarbeid så fort som mulig. Det er mye jobb som skal til, sier Sverre Løvåsdal.

Han har ansvar for kirkesaken i velforeningen.

– Kirken er viktig for identiteten til Lierskogen, fortsetter Løvåsdal.

Øvingslokaler

For kirken er viktig i lokalsamfunnet. Stengningen har gjort at barnekoret Libagos og Lierskogen Blæseorkester har måttet skaffe seg andre øvingslokaler. Flyttet er også cafésamlingen i kirken og konsertene som var planlagt der.

– Dette er noe generasjoner før oss har tatt vare på. Det er skammelig hvis vi ikke kan føre arven videre, sier Løvåsdal.

Artikkeltags