Starter tidenes miljøovervåkning

MILLIONER. Flere millioner kroner skal nå brukes på miljøovervåkning av Drammensfjorden. Overvåkningen skal kontrollere at miljøtiltakene for å få til en ren fjord virker forklarer Agnes Bjørnstad ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Buskerud. FOTO: LARS JOHNSEN

MILLIONER. Flere millioner kroner skal nå brukes på miljøovervåkning av Drammensfjorden. Overvåkningen skal kontrollere at miljøtiltakene for å få til en ren fjord virker forklarer Agnes Bjørnstad ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Buskerud. FOTO: LARS JOHNSEN

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Det største miljøovervåkningsprogrammet i Drammensfjorden noensinne settes i gang i løpet av våren.

DEL

Miljøgifter både i vann og i sedimentene på sjøbunnen skal nå undersøkes og overvåkes.
Samtidig skal marint liv i Drammensfjorden registreres – blant annet skal antall sorter fisk telles og det skal registreres hvordan fisken vandrer.
SPENNENDE. Det er fylkesmannen i Buskerud som nå sender oppdraget med overvåkning ut på anbud. I samarbeid med Statens forurensingstilsyn (SFT) er det satt av rundt fem millioner kroner til opplegget.
– Dette er meget spennende og et viktig løft i arbeidet med å få en ren Drammensfjord i 2015. Faktisk er det to prosjekter som vi vil se i sammenheng, sier Agnes Bjellvåg Bjørnstad, rådgiver ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
Kartleggingen og miljøgiftundersøkelsen av fisk skal sammenholdes med vann- og sedimentovervåkningen.
FLERE MÅLINGER. Planen er å starte i mars for å få med seg vårflommen. Det skal måles både ved utløpene av Drammenselva og Lierelva, utenfor ABB-tomten på Brakerøya, i Gilhusbukta, utenfor Drammens Skipsreparasjon på Tangen, utenfor Holmen og flere andre steder.
Det er gjort flere målinger på forskjellige steder rundt om i Drammensfjorden, men dette blir første gang det gjøres en helhetlig måling.
GIFT. Målingene skal foregå fram til 2015, men med muligheter for å justere målesteder underveis. Vannkvaliteten skal måles med tanke på næringsstoffer, oksygen, miljøgifter og andre forurensninger.
– Vi skal også måle hvordan ekstremvær påvirker massene på sjøbunnen – en flom roter opp veldig mye, sier Bjørnstad.
SLAMDUMPING. Programmet blir også knyttet opp til en overvåkning av slamdumpingen i Dramstadbukta. Fylkesmannen vil nå pålegge Kystverket å gjennomføre en slik overvåkning.
Også Fagrådet for ytre Oslofjord blir involvert – de skal foreta overvåkning ute i fjorden., spesielt innrettet mot næringsstoffer i sjøen.
– Vi får legge til at Havforskningsinstituttet også er involvert, sier Bjørnstad.


Dette er et viktig løft i arbeidet med å få en ren Drammensfjord i 2015.
Agnes Bjellvåg Bjørnstad

Artikkeltags