Startproblemer i omsorgsboliger

DRAMMENS TIDENDE 9. APRIL 2006

DRAMMENS TIDENDE 9. APRIL 2006

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Beboere i omsorgsboligene på Bråta fikk ikke nok praktisk hjelp i starten. Ut over det har overgangen gått "rimelig tilfredsstillende", ifølge en ny rapport.

DEL

Revisjonen har gjennomgått tilbudet på Bråta bo- og aktivitetssenter, blant annet på bakgrunn av klager fra pårørende i omsorgsboligene.
Konklusjonen er at kvaliteten på sykehjemsdelen er rimelig god, men det påpekes svakheter ved internkontroll og kvalitetssikring. For omsorgsboligene er konklusjonen at overgangen har gått "rimelig tilfredsstillende", men at det har vært startproblemer.
-Kommunen tok ikke i prosessen god nok høyde for at en stor del av brukerne/pårørende hadde vent seg til sykehjemsstandard på tjenestene og tilrettelagt prosessen ut fra dette. Dette førte til at når bruker flyttet i egen bolig ble det en rekke forhold som bruker (pårørende) ikke var vant til å ordne. Dette var blant annet praktisk tilrettelegging av økonomisk bistand for brukere som hadde behov for dette ut fra økonomisk situasjon, hjelp til å håndtere økonomi, legetjeneste, innkjøp av medisiner og medisinsk utstyr o.s.v., står det i rapporten.
Ifølge rapporten skal de fleste av disse forholdene nå være rettet opp.
-Det virker som det meste nå er på plass, og at en har klart å tilby brukerne nødvendig praktisk bistand og omsorgstjenester, står det i rapporten. Ifølge rapporten ligger tjenestetilbudet nå opp mot tilbudet i sykehjem.
-Mye har gått seg til, men fortsatt er det ikke tilsynslege. Det gjør det tungvint, synes Beate Pedersen. Hun har to demente foreldre i boligene, og var en av dem som klaget over manglende hjelp. Etatssjef Marit Fredheim er enig i at enkelte ting kunne vært gjort bedre i starten, men mener det er mye positivt i rapporten også.
-Vi er godt fornøyd. Dette gir oss ting å jobbe videre med, sier Fredheim.

Artikkeltags