NEDRE EIKER: Det påpeker Aksjonsgruppa Bevar Steinberg Stasjon i et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet bekrefter at stasjonen kan brukes slik den er.

LES MER: Kjørte av veien - endte på jordet

Kvinne utløste brannalarmen

Dørstyring

– Vi har fått avklart med Jernbaneverket at Flirt-togene kan stoppe på Steinberg uten at det gjøres noen tiltak der. Det er nyttig å vite. Jernbanetilsynet har heller ikke noe imot en slik løsning, sier Aarset.

Det er såkalt dørstyring på Flirt-togenesom gjør at det ikke er nødvendig med lengre plattformer. Da åpnes dørene bare ut til plattformer, slik det gjøres på Darbu stasjon.

– Har stengningen av Steinberg stasjon egentlig vært helt unødvendig?

– Det er et godt spørsmål. Jeg oppfatter det slik at en kunne ha droppet stengning, men vil ikke spekulere i hvorfor det ble gjort, sier Aarset, som har hatt møte med Jernbaneverket.

– Jeg utfordret dem på å presentere nærmere tiltakene de mener er nødvendig for halvtimes frekvens, både med og uten gjenåpning av Steinberg stasjon. Jeg har bedt om grundigere informasjon om de ulike tiltakene.

Som omtalt er det igjen tvil om stasjonens fremtid, og Aksjonsgruppa kjøper ikke Jernbaneverkets argumenter for at gjenåpning både er veldig komplisert og veldig dyrt.

– Det meste høres vanvittig dyrt ut, både det som må gjøres på stasjonen og tiltak ellers, mener Aarseth.

LES MER: Nå kommer sprengkulda

Tidsaspektet

Ett av tiltakene som Jernbaneverket mener må gjøres for å spare inn tid er å stenge plan-overgangen i Rødgata i Drammen, som nå er åpen for gående.

Aksjonsgruppen mener togruten er så robust at den tåler stopp på Steinberg uten at det må gjøres noen tiltak.

Informasjonssjef i Jernbaneverket, Thor Erik Skarpen, viser til at Steinberg stasjon er bare én brikke i det puslespillet togsambandet på Østlandet er.

– Sekunder her og sekunder der, da blir det slik som før, med mye togforsinkelser. I den nye grunnrutetabellen er vi restriktive, sier Skarpen.

Men Jernbaneverket har funnet ett tidsbesparende tiltak som ikke koster noe; ett minutt kortere opphold på Drammen.

Økt frekvens viktigst

I går møtte ledelsen i Buskerudby-samarbeidet den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet.

Buskerudby-ledelsen var ikke innstilt på å snakke om gjenåpning.

– Men vi tok det opp, forteller statssekretær John-Ragnar Aarset.

På direkte spørsmål fra statsråd Ketil Solvik- Olsen om hva Buskerudbyen vil gjøre hvis de må velge mellom to tog i timen på strekningen Drammen-Hokksund og gjenåpning av Steinberg stasjon, var svaret klart: To tog i timen er det viktigste.

– Men Nedre Eiker-ordfører Bent Inge Bye reserverte seg litt fra det, refererer statssekretær Aarset.

- Dette er et godt prosjekt

Buskerudby-ledelsen hadde bedt om dette møtet for å legge fram arbeidet med Buskerudbypakke 2, som skal gjøre det mulig å håndtere den store befolkningsveksten i tiårene fremover. Transportmessig skal kollektivtrafikken ta veksten, og pakken med en prislapp på ca. 30 milliarder vil omfatte både store veiprosjekter og kollektivtransport-tiltak.

Og statssekretær John-Ragnar Aarseth heller kaldt vann i blodet på dem som har håpet at med Frp og Høyre ved roret blir det ikke noe krav om bompengefinansiering.

– Buskerudbypakke 2, slik vi fikk den presentert, er en tradisjonell bypakke, der hovedregelen er bompenger, sier Aarset.

I denne omgang var Buskerudby-ledelsen ute etter bekreftelse på at de er på rett spor i arbeidet med søknaden om bypakken, som skal være klar i 2017.

– Og vi kvitterte tilbake at de er på riktig spor. Dette er et godt prosjekt, sier John-Ragnar Aarseth.

ANDRE SAKER PÅ DT.NO:

Fridde foran publikum

Stakk av med både bil og mat

- Ikke noe å bry seg om