Gå til sidens hovedinnhold

Staten kuttet støtten

Artikkelen er over 14 år gammel

Drammen Innvandrerråd har ikke fått en eneste krone i statstilskudd i år fordi regnskapene for 2005 og 2006 ikke er godkjent.

Etter å ha fått til sammen 234000 kroner i statstilskudd de to foregående årene, står Drammen Innvandrerråd nå på bar bakke.

Staten gir ingen økonomisk håndsrekning før regnskapene er i orden.

UNDERSØKES. På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune har Buskerud Kommunerevisjon IKS gransket regnskapene for både 2005 og 2006. Trolig legges revisjonsrapporten fram allerede i dag.

-Vi forlanger at organisasjonene har et godkjent regnskap fra det foregående året, før vi bevilger nye tilskudd, sier kultursjef Åse Klundelien i Buskerud fylkeskommune til Drammens Tidende.

Drammen Innvandrerråd fikk 160000 kroner i støtte fra staten i 2005 og 74000 kroner i fjor. Pengestøtten i fjor ble gitt til tross for at fylkeskommunen ikke hadde mottatt et godkjent regnskap for 2005.

-UTROLIG TREGHET. Buskerud fylkeskommune er ansvarlig for å videreformidle tilskuddene som kommer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Men i år var det altså stopp, og mer støtte blir ikke gitt til Drammen Innvandrerråd før regnskapene er godkjent.

Det kan få store konsekvenser for arbeidet i Drammen Innvandrerråd. Uten den økonomiske støtten fra staten kan deler av eller hele arbeidet i Innvandrerrådets regi være i fare.

Først for ti dager siden mottok fylkeskommunen regnskapene for 2005 og 2006. Og nettopp det faktum at det tok såpass lang tid før regnskapene ble sendt inn, er årsaken til at fylkeskommunen nå har bedt reivsjonen undersøke tallene.

-Det er gjort på grunn av den utrolige tregheten, bekrefter Klundelien.

AVVENTER RAPPORT. Fylkeskultursjefen lukker ikke døren fullstendig for statlig støtte til Innvandrerrådet i år, men da må det altså først bli orden i regnskapene.
-Det kommer an på om disse tingene blir rettet opp. Vi må få en tilstrekkelig forsikring på at det er lagt opp til et sikrere system. Vårt inntrykk er at dette er gjort veldig uprofesjonelt og rotete, sier Klundelien.

Leder for Drammen Innvandrerråd, Ali Duymaz, var i går i møte med fylkeskommunen.

-Jeg avventer nærmere informasjon fra rapporten. Vi må også spørre om rapporten får videre konsekvenser for Drammen Innvandrerråd, sier Duymaz.

Før kommunerevisjonens rapport foreligger, ønsker han ikke å kommentere hvorfor det har tatt så lang tid å levere regnskapene.

Yousuf Gilani var leder for Drammen Innvandrerråd fram til Ali Duymaz overtok vervet i september 2006. Drammens Tidende har i tre dager forsøkt å komme i kontakt med Gilani, men han har ikke vært tilgjengelige for kommentarer i denne saken.

Kommentarer til denne saken