Museene får mer – men lik økning

KUNST: Vestfossen Kunstlaboratorium hadde i år tre sommerutstillinger. «Nordic Contemporary Art Collection» og papirarbeider av Synnøve Anker Aurdal. Thomas Houseago presenterte en utstilling av tegninger og skulptur.

KUNST: Vestfossen Kunstlaboratorium hadde i år tre sommerutstillinger. «Nordic Contemporary Art Collection» og papirarbeider av Synnøve Anker Aurdal. Thomas Houseago presenterte en utstilling av tegninger og skulptur. Foto:

2,2 prosent. Det er økningen i tilskuddet på statsbudsjettet til de lokale kulturinstitusjonene.

DEL

DRAMMEN: I forslaget til statsbudsjett får Brageteatret, Drammens Museum, Blaafarveværket, bergverksmuseet, Buskerudmuseet og Vestfossen Kunstlaboratorium alle økte tilskudd. Og økningen er for alle på 2,2 prosent, noe over prisstigningen.

Så langt i år er prisøkningen i Norge på 1,6 prosent for de siste 12 måneder, og Statistisk sentralbyrås (SSB) prognose for prisøkningen i 2018 er på 1,9 prosent. Således er økningen i bevilgningene til lokale kulturinstitusjoner noe over prisveksten.

LES MER: 100 millioner mer i bykassen

Bevilgningene

Dette er forslaget (bevilgning 2017 i parentes):

  • Brageteatret 14.850.000 kr (14.530.000). Økning på 320.000 kr, tilsvarende 2,2 prosent.
  • Drammens Museum for kunst og kulturhistorie 7.870.000 kr (7.700.000). Økning på 170.000 kr, tilsvarende 2,2 prosent.
  • Blaafarveværket 10.050.000 kr (9.840.000). Økning på 210.000 kr, tilsvarende 2,1 prosent.
  • Norsk Bergverksmuseum 16.320.000 kr (15.970.000). Økning på 350.000 kr, tilsvarende 2,2 prosent.
  • Buskerudmuseet 22.040.000 kr (21.570.000). Økning på 470.000 kr, tilsvarende 2,2 prosent.
  • Vestfossen Kunstlaboratorium 2.770.000 kr (2.710.000). Økning på 60.000 kr, tilsvarende 2,2 prosent.

Av til sammen 76,6 mill. kroner i tilskudd til regionale filmvirksomheter går 4 mill. kroner av bevilgningen til Viken filmsenter for å dekke filmsentertilbudet i Oslo. Tilskuddet fastsettes som en separat tildeling utenfor beregningsmodellen for regionale filmsentre.

LES MER: Setter fart på InterCity og parkering av tog

Send inn tekst og bilder «

Send oss en artikkel fra et kulturarrangement du ønsker å dele i Drammens Tidende

Artikkeltags