Stein blir containerhavn

<b>Lass på lass.</b> Dette er ett av de 125000 lassene med stein og jord som kjøres fra Sandvika til Drammen. Steinene skal brukes til å bygge containerhavn på Holmen. FOTO: KNUT BJERKE/BUDSTIKKA

<b>Lass på lass.</b> Dette er ett av de 125000 lassene med stein og jord som kjøres fra Sandvika til Drammen. Steinene skal brukes til å bygge containerhavn på Holmen. FOTO: KNUT BJERKE/BUDSTIKKA

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

500.000 kubikkmeter stein fra tunnellsprenging i Sandvika blir til containerhavn i Drammen.

DEL

Dette kommer i tillegg til de 900.000 kubikkene jord og stein som allerede er dumpet på fjordsiden av Holmen.

Massene fraktes på lastebiler som hver tar 10 kubikkmeter. Dette betyr at Drammen til sammen vil motta 125.000 lastebillass med steinmasser fra byggingen av dobbeltsporene mellom Asker og Lysaker. Det har også bidratt til 4275 tonn ekstra utslipp av CO2 og nesten et halvt tonn ekstra svevestøv.

To tunneler

Egentlig var det Bærum kommune som hadde ønsket seg steinmassene for å lage strandpromenade på Kadettangen. Formannskapet i Bærum la imidlertid strandprosjektet på is i fjor sommer da de så at det ble for dyrt.

Dermed gikk Drammen havn på nytt inn i forhandlinger med Jernbaneverket og sikret seg 50000 nye lass stein slik at de kan fortsette utfyllingen til containerhavn på Holmen.

- Vi begynner å nærme oss målet. Vi kan fylle ut 130 mål, og er nå oppe i ca. 80 mål. Massene vi har kjøpt av Jernbaneverket står for hoveddelen, men vi har også hentet masser fra forskjellige andre utbyggingsprosjekter i byen, uttaler havnedirektør Einar Olsen til Drammens Tidende.

-Hvor mye koster massene?

-Vi har gjort en avtale om at vi kun betaler for en tredjedel av transporten. Vi betaler ikke for selve steinmassene, opplyser Olsen, som antyder at beløpet vil komme på rundt 10 millioner kroner når utfyllingen er ferdig.

Økte utslipp

Drammens Tidende har fått Statens Forurensingstilsyn (SFT) til å regne ut hvor mye utslipp de 125000 lastebillassene har bidratt til på strekningen Drammen - Sandvika.

SFT tar utgangspunkt i en 2001-modell lastebil som kjører strekningen Drammen - Sandvika (ca. 30 km tur-retur) med 125000 steinlass. De tar med i beregningen at dieselforbruket og utslippene er det dobbelte ved full last enn ved en tom lastebil. Da vil det totale ekstra utslippet bli 4275 tonn CO2 (karbondioksid), 22500 kilo NOx (nitorgendioksider) og 478 PM10 (svevestøv).

-Vi har forsøkt å se om vi kunne finne steder som ligger nærmere, men da Bærum kommune ga opp sine planer, gikk vi inn i forhandlinger med Drammen. På lengre sikt er det en miljøgevinst med nytt dobbeltspor som fra 2011 vil få flere til å velge bane fremfor E18, uttaler informasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Olav Nordli.

Artikkeltags