Gå til sidens hovedinnhold

Steinalderfunn fredet

Artikkelen er over 12 år gammel

Steinalderfunnet på Darbu er fredet. Nå starter diskusjonen for få til utbygging side om side med den 11.000 år gamle bosetningen.

ØVRE EIKER: I går fikk Øvre Eiker kommune rapporten fra arkeologene i fylkeskommunen. Konklusjonen er at funnet av kommunens eldste boplass automatisk må fredes.
– Nå som vi har fått rapporten, skal vi i et møte med utbygger og arkeologene for å diskutere hvor utbyggingen kan skje, sier arealplanlegger Anders Stenshorne i Øvre Eiker kommune til Drammens Tidende.
TRE FREDEDE FUNN. Arkeologene rutinesjekket i sommer jordene i Prestegårdsskogen for kulturminner, slik at staten kunne få frigjort området og godkjent den planlagte boligutbyggingen. Plutselig oppdaget de noe uventet som glimret i Darbu-sola. Et flintstykke fra eldre steinalder.
En omfattende finkjemming av jordene og prøvestikking i hele området ble satt i gang. Arkeologene fant flintredskaper, kokegrop og rester av en boplass med teltring eller levegg. Alle tre funnene er ifølge rapporten automatisk fredede kulturminner.
kvart million. Utgravingen og etterarbeidet foregikk fra starten av august til midten av september og tok i alt 381 arbeidstimer. Regningen for de arkeologiske undersøkelsene kommer på en kvart million kroner. Den er det utbyggeren som må betale, statseide Opplysningsvesenets fond.
Bosetningsfunnet vekket internasjonal oppsikt og arkeologene gjentar i rapporten at funnet er spesielt.
– Området og kulturminnene har derfor stor vitenskapelig verdi med tanke på at det ennå ikke er registrert mange av nettopp denne type kulturminner i denne delen av fylket, skriver arkeolog Cecilie Bergan.
FLYTTE TOMTER. Arealplanlegger Anders Stenshorne er klar på at kommunen ønsker både fredning og boligbygging velkommen. De kommer til å ta med seg innspill fra grendeutvalget og kulturminnerådet inn i diskusjonen.
– Dette er veldig interessant. Vi må tenke på hvordan vi har lyst til å presentere dette for etterslekta på Darbu. Samtidig må vi se om mye av planen blir ødelagt i forhold til utbygging, eller om vi med enkle grep, som omrokering av tomtene, kan bygge rundt området vi er nødt til å ta vare på, sier han.


Vi må tenke på hvordan vi har lyst til å presentere dette for etterslekta på Darbu.
Anders Stenshorne, arealplanlegger

Kommentarer til denne saken