Stengt i minst én uke

<b>Stengt. </b>Oslofjordtunnelen vil være stengt i minst én uke fremover, opplyser seksjonssleder i Statens vegvesen region Øst, Lars Erik Hauer. (Foto: Scanpix)

<b>Stengt. </b>Oslofjordtunnelen vil være stengt i minst én uke fremover, opplyser seksjonssleder i Statens vegvesen region Øst, Lars Erik Hauer. (Foto: Scanpix)

Artikkelen er over 15 år gammel

Oslofjordtunnelen vil trolig være stengt i minst én uke fremover. Tømmingen av vannet som samlet seg i tunnelbunnen, tar lengre tid enn beregnet.

DEL

Tunnelen ble stengt lørdag da det ble oppdaget at bunnen var fylt med vann. Sikkerhetssystemene fungerte ikke, slik at ingen ble varslet før en bil kjørte rett inn i vannmassene og deretter inn i tunnelveggen.
I går arbeidet omkring 50 personer på spreng for å tømme tunnelen for vann.
- Det går riktig vei nå, men vannivået er fremdeles ikke så lavt at vi kan få sjekket det tekniske utstyret i tunnelen. Først da kan vi finne ut noe om årsaken til at alle pumpene sviktet på en gang, sier seksjonsleder Lars Erik Hauer i Statens vegvesen.
Torsdag var det folk nede i tunnelen for å gjøre rutinemessig vedlikehold, og enkelte spekulerer på om årsaken kan spores tilbake til dette. - Vi har selvsagt snakket med dem som var der nede, men vi er ikke kommet noe nærmere en årsaksforklaring, sier Hauer. Vegvesenet har nedsatt en gruppe som har begynt å granske alle sider ved hendelsen i tunnelen.

Eksos. Det intense pumpearbeidet i går foregikk ikke helt uten komplikasjoner.
- Det er stadig en pumpe som ryker og en slange som sprekker. Men Sivilforsvaret har vært fantastisk og kommer hele tiden med mer utstyr, sier Hauer.
Sivilforsvarets folk måtte jobbe med røykdykkerutstyr nede i tunnelen på grunn av all eksosen fra pumpene. Søndag ble fem av arbeiderne sendt til sykehus for en rutinesjekk etter arbeidet.
Hvert minutt renner det inn 1800 liter sjøvann og grunnvann i Oslofjordtunnelen. Hele natt til i går klarte ikke Sivilforsvaret å få ut mer enn drøyt 2000 liter i minuttet fordi en høydeforskjell på 350 meter reduserer pumpekapasiteten til det halve.
- Vi dobler nå kapasiteten til drøyt 4000 liter per minutt og får da en netto avgang i bassenget under tunnelen på 2200 liter mens det hittil har ligget rundt 200. Dermed skulle det være godt håp om å bli kvitt rundt 3 millioner liter det nærmeste døgnet, sier Hauer.

Uforståelig. Hauer sier at det er helt uforståelig hvordan uhellet har skjedd. Pumpeanlegget er laget slik at straks én pumpe svikter, skal en annen automatisk overta jobben med å lense bassenget.
Torsdag sviktet alle tre pumpene etter at det var gjennomført ordinært vedlikehold. Etter en tid skal da alarmen gå, men heller ikke det skjedde. I om lag 48 timer fortsatte vannmengden å stige med 1800 liter i minuttet inntil det lørdag morgen sto 20-30 centimeter over veibanen i bunnen av tunnelen.
Hauer opplyste søndag at personalet på bomstasjonene en stund hadde kjent til at det var vann i bunnen av tunnelen, men ingen trodde at det kunne komme fra bassenget under veibanen som skal ha en klaring på mange meter.
Da ekteparet som krasjet i bunnen av tunnelen kjørte inn fra Drøbak-siden, var det gitt beskjed om å stenge tunnelen, men prosedyren ved stengning tar åtte minutter.

Første gang. Det er om lag 25 undersjøiske tunneler i Norge, og den eldste er over 20 år. Hauer sier at han ikke har hørt at det tidligere har skjedd noe som ligner på det man nå har opplevd i Oslofjordtunnelen.
Vegdirektøren har varslet at alle undersjøiske tunneler skal gjennomgås samtidig som svikten i Oslofjord-forbindelsen blir gransket. (NTB)

Det går riktig vei nå, men vannivået er fremdeles ikke så lavt at vi kan få sjekket det tekniske utstyret i tunnelen.

Lars Erik Hauer

Artikkeltags