Ved forhåndsstemming mellom 3. juli og 9. august er imidlertid ikke de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn klare. I stedet stemmer man med sedler som kun inneholder navnene på alle registrerte politiske partier i Norge.

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 8. september.

Tidlig stemming er ment for personer som ikke har mulighet til å stemme på selve valgdagen, eller som ikke har tid til å benytte seg av forhåndsstemming ellers.

I enkelte kommuner er det bare å møte opp i kommunens åpningstider, mens i andre må man ta kontakt med kommunen og avtale et tidspunkt. Det eneste man trenger å ha med seg, er gyldig legitimasjon.

LES OGSÅ: Senterpartiet fosser fram - kritisk for Frp

Andelen øker

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU påpeker at antall forhåndsstemmer gir en indikasjon på hvor stor valgdeltakelsen blir totalt. Andelen velgere som forhåndsstemmer har økt, og mellom 30 og 40 prosent av norske velgere benytter seg nå av muligheten.

– Det handler om at muligheten for forhåndsstemming har blitt bedre. Svært mange lever travle liv og er på farten. På valgdagen er det ofte lange køer i valglokalene, og da er det bedre for mange heller å stikke innom på forhånd, sier Todal Jenssen.

Han påpeker at det tidligere var mennesker med høy utdanning og høy sosial status som forhåndsstemte. Men jo flere som forhåndstemmer, jo mindre tydelig blir også gruppen.

– Tradisjonelt har det vært partier som snakker til velgerne med høy utdannelse og høy sosial status som også tjener på forhåndsvalgene. Dette gjelder spesielt for partiene SV, Høyre og Venstre. Men, nå ser vi at forhåndsstemmene fordeler seg all over the place, sier han.

Ved forrige stortingsvalg i 2013 var 30,2 prosent av stemmene avlagt før valgdagen. Fra 2005 til 2013 økte andelen forhåndsstemmer med hele 18,1 prosentpoeng. Valgdeltakelsen var i 2013 1,8 prosent høyere sammenlignet med valget fire år tidligere, ifølge SSB.

LES OGSÅ: Myten om den venstrevridde høyreavisa i Drammen

Mange «sterke i troen»

Hvilke konsekvenser kan det få at velgerne stemmer før valgkampen er slutt?

 Om du forhåndstemmer, kan du ombestemme deg og avlegge ny stemme. Det trenger derfor ikke å få store konsekvenser om velgerne skulle se helt annerledes på verden nærmere valgdagen, sier Todal Jenssen og legger til at 60 prosent av norske velgere uansett har en fast partipreferanse.

– Det er grader av fasthet, men hele 30 til 40 prosent av norske velgere er sterke i troen, og skifter aldri partipreferanse.

3. juli ble det også åpnet for at velgere som ikke har mulighet til å oppsøke valglokalet i løpet av forhåndsstemmeperioden, på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke om å forhåndsstemme hjemme.

LES OGSÅ: Dette stemmer Drammens Tidendes journalister