STRØMSØ: Strømsø Storgate vel, en velforening for dem som bor og driver næring i Tollbugata 1 til 19, ble stiftet tirsdag i forrige uke.

Velforeningen, som har hentet navnet sitt fra historiebøkene, har foreløpig en stor kampsak.

– Når man nevner Tollbugata tenker mange negativt fortegn. Vi vil gi ny giv til gata. Den skal bli en attraktiv handlegate og et godt sted å bo, sier nyvalgt styreleder og Tollbugatabeboer Klaus Olstad.

Ønsker å løfte en av Strømsøs eldste gater

Tollbugata er en av de eldste gatene på Strømsø.

Tollbodgaten, som gata het før, ble opprinnelig kalt Storgaten eller Strømsø Storgate, (derav Strømsø Storgate vel) men fikk i 1898 sitt nåværende navn.

Gata går fra Strømsø Torv til Rundtom, men det er gateløpet fra nr. 1 til nr. 10 som velforeningen ønsker å gjøre noe med. I dag fremstår gata som trafikkert, grå og lite familievennlig.

– Vi ønsker alle velkommen så lenge de bidrar med noe positivt. Men i dag er det ikke så bra miljø her, mener Olstad.

Ikke bare politikere og byråkrater

Timingen for stiftelsen av velforeningen er ikke tilfeldig.

Utformingen av nye Strømsø er det største og dyreste byutviklingsprosjektet Drammen har hatt noensinne.

SE VIDEO: Store planer for Strømsø torg.

I tillegg står byen på trappene til prosjektet «By- og boligutstilling Oslo – Drammen 2009 – 2018». En utstilling som skal vise hvordan byer kan bli mer miljøvennlige samtidig som det utvikles forbilledlige byggeprosjekt.

– Vi som bor og driver forretning her vil ha noe å si om hvordan denne delen av Strømsø skal bli. Så det ikke bare er politikere og byråkrater som uttaler seg, forklarer nyvalgt styremedlem og Tollbugatabeboer Jørund Rytman.

Parker og butikk

– Så hva ønsker dere?

– Nye butikker og mer tilrettelagte forhold for familieliv, sier de to.

– Beboerne ønsker seg gågate, påpeker Rytman.

– Men det vil nok være et for stort inngrep i infrastrukturen. Og i tillegg er det ikke i de næringsdrivendes interesse. Men kanskje en beplantet miljøgate med lavere hastighet der det er lettere å være fotgjenger og vanskeligere å være bilist, spiller Olstad ut.

Veien videre

Det nyvalgte styret består av fem styremedlemmer og to varamedlemmer. Både beboere og næringsdrivende er representert.

Olstad og Rytman håper mange flere vil engasjere seg i velforeningen. I begynnelsen av september vil de invitere alle som bor og driver næringsvirksomhet i gata til et møte for å diskutere veien videre.