SVELVIK: Brevet ble sendt til ordfører Jonn Lislelid (Ap) på morgenkvisten i dag. De ti politikerne skriver at samarbeidsklimaet under rådmannens ledelse raskt er blitt kraftig forverret.

De ti kommunestyrerepresentantene krever at ordføreren tar opp mistillitsforslaget i førstkommende kommunestyremøte, mandag 7. april

Dette er brevskriverne

Gerd Hamnes, Anja Lønseth, Ove Jørgensen, Benedicte Lund Bakken og Vigdis Krohn Hansen. Alle tilhører Arbeiderpartiet.

Fra Høyres kommunestyregruppe har Mads Hilden og Liv Brekke Eidsmoen skrevet under.

Hele gruppa til Frp har skrevet under: Det er Øystein Lauritzen, Cato Berggrav Tansøy og Jan Stensvold.

Konfliktforsterkende

I brevet heter det videre at i en periode hvor det må tas smertefulle økonomiske grep i kommunen, er det spesielt viktig at rådmannen fremstår som en samlende leder.

Den tverrpolitiske gruppen opplever derimot at rådmannens lederstil har virket splittende og konfliktforsterkende.

Underskriverne av brevet sier at de ikke har tillit til rådmannens håndtering av skolestruktursaken. Dette gjelder mangelfulle utredninger, knyttet til investeringsbehov, barnas beste og andre samfunnsmessige konsekvenser når det gjelder valg av skolemodell.

LES OGSÅ: Ledelse på sviktende grunn i Svelvik

Elendig renome

Mads Hilden fra Høyre er en av de som står bak brevet. Han sier til dt.no at Svelvik nå trenger en rådmann som klarer å se hvilken vei man må gå for å få den veksten man ønsker.

– Rådmannen har gjort en del veivalg som ikke stimulerer til vekst. Svelvik-samfunnet står igjen i konflikt og vi har fått et elendig renome. Dessuten opplever vi hjerneflukt – ved at de beste medarbeiderne slutter i kommunen. I løpet av kort tid har seks sykepleiere sagt opp sine jobber, sier Mads Hilden.

Han understreker at mistilliten mot rådmannen går lenger enn skolesaken.

– Gjennom tilsyn er det avdekket alvorlige forhold i omsorgs- og barnevernssektoren. Dette er ikke kommunisert videre til oss politikere. Mistilliten dreier seg også om en generelt svak tillit til de konklusjonene som trekkes av 2014-regnskapet, sier Mads Hilden.

Rådmann Gro Herheim sier i en kommentar til dt.no at hun ikke vil kommentere saken utover at hun vil fortsette å lojalt følge opp de vedtak kommunestyrets flertall til en hver tid fatter.

LES OGSÅ: Svelvik kommune har spart 25 millioner
 

Andre saker på dt.no:

Trafikkulykke på Brakerøya

Gratisbusser til skiskytteravslutningen

Tyv stjal nøkkel og bil

Undergraver arbeidsklimaet

Ordfører Jonn Lislelid (Ap) sier i en kommentar til dt.no at brevskriverne undergraver og ødelegger arbeidsklimaet i kommunestyret – det siste halvannet året de skal sitte sammen.

- Flertallet og jeg som ordfører har stor tillit til rådmannen. Det er helt uforståelig at de gjør dette i en så tøff tid for Svelvik  kommune, sier han.
Lislelid sier at han har stor tillit til at Gro Herheim setter ut i livet gjør de vedtakene som kommunestyret gjør.

- Vi står midt oppe i en utrolig krevende situasjon, og dette er ikke noe positivt bidrag til å komme fremover. Dette utspillet skaper bare støy, og løser ikke noe. Det bare vanskeliggjør og svekker administrasjonens evne til å gjennomføre vedtakene vi gjør i kommunestyret – i arbeidet med å få økonomien på rett kjøl.

Lislelid legger til at konfliktnivået heller burde bygges ned, istedetfor opp.

Får ikke en annen modell

- Jeg er skuffet over at de ikke aksepterer flertallets avgjørelser i kommunestyret. Men nå oppnår de ikke annet enn å utsette prosessen. Mats Hilden fra Høyre vil ha en annen skolemodell. Men det får han ikke. Modellen som er vedtatt ligger der, uendret. Vi burde heller spiller sammen – til beste for Svelvik, sier en skuffet ordfører.