SVELVIK: – Mads Hilden og Liv Eidsmoen har opptrådt så illojalt mot partiet at det ikke er forenlig med å være medlem av Høyre. Gjennom å fremme mistillitsforslaget – uten først å drøfte dette med sin egen kommunestyregruppe og heller ikke informere ledelsen i lokalpartiet, har de gått over streken, sier Andreas Muri til dt.no. Han er leder i Svelvik Høyre. 


– Begge kommunestyrerepresentantene har i dag meldt seg ut av Høyre, sier Andreas Muri.

LES OGSÅ: Ti representanter har mistillit til Svelvik-rådmannen

Dermed møter de to politikerne heretter som uavhengige representanter i kommunestyret.

Uenighet er ikke mistillit

Muri legger til at Svelvik kommune er i en svært krevende økonomisk situasjon. Han sier at rådmannen trenger arbeidsro – for å gjennomføre høyst nødvendige omstillinger for å rette opp kommuneøkonomien.

– Rådmannen har vist stor handlekraft og det er svært viktig at kommunestyret ikke bidrar til å svekke hennes gjennomføringsevne, sier Andreas Muri.

LES OGSÅ: Svelvik kommune har spart 25 millioner

Han sier videre at uenighet med rådmannen ikke må forveksles med mistillit.

– Med den informasjonen Høyre sitter på, har vi tillit til at rådmannen etter beste evne utfører jobben sin innenfor de rammene og forutsetningene som er gitt henne av kommunestyret.

Lojalitet hos innbyggerne

Mads Hilden sier i en kommentar til dt.no at hans lojalitet ligger hos innbyggerne som stemte på ham.

– Jeg har fått hundrevis av henvendelser fra folk som har bedt meg om å kjempe for nærskolene og ikke minst legge til rette for vekst og boligbygging rundt disse. Jeg vil fortsette å jobbe videre for å utvikle lokalsamfunnene innen Svelvik kommune. Det er i disse nærmiljøene de største verdiene ligger, sier Mads Hilden.

Andre saker på dt.no:

Tre leger reserverer seg

Siktet 19-åring blir utredet psykisk

«Vikki» blir i minst ett år