Protesterer mot monsterbru

Så høy kan en ny bru over Svelvikstrømmen bli om Statens vegvesenog politikerne går inn for å bygge en ny E18 fra Drøbak til Sande via Svelvik

Så høy kan en ny bru over Svelvikstrømmen bli om Statens vegvesenog politikerne går inn for å bygge en ny E18 fra Drøbak til Sande via Svelvik Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

En ny hovedveiforbindelse fra Drøbak til Sande utløser bygging av en bru over Svelvikstrømmen.

DEL

SVELVIK/SANDE: Ordfører Knut Erik Lippert protesterer mot at Statens vegvesen legger inn en bruløsning over Svelvikstrømmen når de ser på nye alternativer over Oslofjorden.

Del på Facebook

– Det vil bli en monsterbru, så mye som 80 meter over vannflaten. Dette kan vi ikke gå med på. En slik gigantbru vil ødelegge store deler av Svelvik sentrum, sier Knut Erik Lippert til Drammens Tidende.

SLIK SER DE UT I SVELVIKSTRØMMEN AKKURAT NÅ


Se større bilde

Vil ha senketunnel

Svelvik-ordføreren sier at så lenge indre Drammensfjord har aktive næringskaier – med hyppig trafikk, er det eneste realistiske enten å fortsette med dagens ferjetrafikk eller lage en senketunnel.

Tunnelen ser Lippert for seg at blir lagt sør for Svelvik sentrum.

Årsaken til at ordføreren bruker monsterbegrepet, er at høyden til toppen av dagens høyspentmaster er på 62 meter.

– Dersom det skal bygges nye master, vil Kystverket kreve en seilingshøyde på 70 meter. Det vil si at selve brua kommer godt over den høyden, forteller Knut Erik Lippert.
svelvik ny bro

Statnett la i 2006 fram planer om å øke høyden på mastene på hver side av Svelvikstrømmen, slik at seilingshøyden økte til 70 meter. Dette var etter ønske fra Drammen Havn, slik at større skip kunne anløpe havna. I dag er seilingshøyden 47 meter.

Dt.no i 2006-Feil å heve mastene i Svelvikstrømmen

Ble droppet

Men etter massive protester i lokalmiljøet, endte det med at Statnett droppet sine planer høsten 2008.

En sjøkabel koster 35 millioner. Men det fins ingen konkrete planer i Statnett om en slik kabel pr. i dag.

Spennet mellom mulige løsninger er stort når Statens vegvesen i høst begynner med en utredning av alternativer for en fast fremtidig trafikkforbindelse på tvers av Oslofjorden.

Trøblete tunnel i dag

Prosjektet blir kalt for den ytre Oslofjordforbindelsen. Noe av bakgrunnen for at en ny forbindelse presser seg fram, er alle driftsproblemene i Oslofjordtunnelen.

Utredningen, med anbefalt løsning, skal være klar høsten 2013. Byggingen kan skje tidligst rundt 2020.

LES ALT OM OSLOFJORDTUNNELEN HER

– Det årstallet tror jeg i hvert fall ikke noe på, sier ordfører Knut Erik Lippert.

Sande-ordfører Karl Einar Haslestad (bildet) sier i en kommentar at den nye tverrforbindelsen ikke gir mange gevinster for Sande, selv det motsatte er tilfelle for regionen.

– En slik vei over vårt viktige rekreasjonsområde på Østskauen er svært uheldig, med tanke på det biologiske mangfoldet og drikkevannsopplegget i marka.

Flere ulemper

Karl Einar Haslestad sier at det er ingen tvil om at ulempene er større enn fordelene for Sandes del.

– Vi har allerede de forbindelsene vi trenger nordover og sørover, med vei og jernbane.
 

Artikkeltags