Drammen: I sitt møterom Sollihøgda på Grønland i Drammen drøftet styret i Vestre Viken (HF) Helse Foretak hvordan det skal forholde seg etter skandalen som er avslørt ved regionens største sykehus, Asker og Bærum.

– Styret skal diskutere egen rolle i forhold til Asker og Bærum-saken og få en orientering om situasjonen. Jeg foreslår at vi lukker møtet med hjemmel i lov, sa styreleder Bente Mejdell ved åpning av møtet.

Og slik ble det.

Et stille og samtykkende styre lukket møtet, men uten vedtak og henvisning til hjemmel.

– Vi jobber med å finne den, uttalte kommunikasjonssjef Jo Heldaas, på forespørsel om hjemmel for vedtaket.

Etter en times tid ble det henvist til Offentlighetsloven og til bestemmelser for unntak av interne dokumenter og saksbehandling.

Samt bruk av eksterne rådgivere i en intern diskusjon/rådgivning.

Styret hadde nemlig innkalt jurister for å få råd om hvordan de skal håndtere og behandle det faktum at Helseforetaket er politianmeldt og under granskning av Helsetilsynet etter fristskandalen i Asker og Bærum.