Dag Hiåsen på Solumsmoen, styreformann i Folke-Aksjonen mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO), tar det på fullt alvor når han nå, sammen med to andre, er blitt truet på livet.
Det var Kåre Torvholm på Sunnmøre som mottok trusselen over telefon, som er avspilt på bånd. Hiåsen vet hvem som står bak trusselen som gikk ut på at de tre skulle nøytraliseres. Men aller først skulle det skje en ulykke med Torvholms tre barnebarn.
Trusselen har vakt sterke reaksjoner på Torvholms hjemsted, Herøy, og blant annet har Sunnmørsposten hatt reportasje på saken.
Hiåsen sier at det har falt mange tungt for brystet en del avsløringer innen fiskerinæringen og psykiatrien som de tre truede står bak, ikke minst avsløringer tredjemann Torstein Hansen har gjort gjennom en hovedoppgave ved Fiskerihøyskolen, UiT.
-FAMPO har forøvrig opplysninger om saksforhold som ennå ikke er offentliggjort, sier Hiåsen.

Kampanje

Torvholm, og etter hvert med bred støtte fra FAMPO, har i flere år drevet en kampanje for å spre informasjon om uheldige sider innen fiskerinæringen og psykiatrien. Materialet er spredd til media, styresmakter, organisasjoner og enkeltpersoner. I noen tilfeller er en del fremstående personer blitt beskyldt for ulovligheter. Men de helt store reaksjonene er hittil uteblitt.
Hiåsen på sin side har, i samarbeid med blant andre Joar Tranøy, jobbet aktivt for å spre informasjon om det de mener er overgrep innen psykiatrien i Norge. FAMPO har da også kjempet for å få bort en del tvangstiltak i forbindelse med den nye psykiatriloven.

Dag Hiaasen

Dag Hiåsen er tremenning til Carl Hiaasens far. Carl Hiaasen er kjent som kriminaljournalist i USA, forfatter av en rekke bestselgere. En av dem er filmet og har gått på norske kinoer. Det var Carls bestefar som utvandret fra Hiaasskogen i Sigdal.
De senere år har Dag Hiåsen bodd alene i et hus på Solumsmoen, hvorfra han har drevet en intens kamp for å stoppe overgrep på psykiatrisk lidende. Han mottar av og til litt hjelp fra sosialkontoret, men må leve meget spartansk.
-Det er i det hele tatt svært mye som mangler på den norske rettssikkerheten, hevder Hiåsen.