Lokalpolitiker tar affære: - Hva vil kommunen gjøre med dette?

Knut Martin Winther (KrF) går rett til rådmannen om trafikkfarlig veikryss. - Hva kan og vil kommunen gjøre med dette?