Trollstigvegen i Møre og Romsdal blir stengt fra 9. august på grunn av rasfare, og vil neppe bli åpnet igjen før i juli neste år.
Årsaken er en rapport fra konsulentfirmaet SCC Kummeneje, der stabilitetsforholdene i fjellskråningen blir vurdert som ikke tilfredsstillende.
Det var vegsjef Karl Melby i Møre og Romsdal og trafikksjef Bjørn Skoglund i Vegdirektoratet som mandag kunngjorde den dramatiske beslutningen om å stenge landets kanskje mest kjente turistvei midt på sommeren. Denne beslutningen får ikke bare stor betydning for turistene, men også for det lokale næringslivet i kommunene Norddal og Rauma. Ordførerne i de to kommunene, Gudmund Relling og Torbjørn Bruaset aksepterer beslutningen og er glad for at stengingen ikke ble gjort gjeldende før fellesferien er over. Vegsjef Karl Melby i Møre og Romsdal sier at det ved raske omskiftinger i været med mye nedbør kan bli aktuelt å stenge veien i perioder også før 9. august. Uansett vil det bli iverksatt en rekke tiltak for å ivareta trafikantenes sikkerhet fram til denne datoen. Det skal skiltes bedre i områder der rasfaren er spesielt stor, det blir ikke anledning til å stanse ved det utsatte området nær Stigfossen, og lensmannskontoret i Rauma skal involveres i større grad med dirigering av trafikken. I den travleste turistsesongen kjører 400 biler i timen over Trollstigen, og ved et steinsprang vurderer oppdragsansvarlig Stein Heggstad i SCC Kummeneje muligheten for at noen blir truffe t av ras, for stor. Det er spesielt et område med en utstrekning på 400 meter med en høydeforskjell på 215 meter som er rasutsatt. (NTB).