Borgarting lagmannsrett konkluderte med at drammensfarens fengselsstraff på fire år er en passende straff for å tvangsgifte og bortføre sin 14 år gammel datter.

De forkastet farens anke på dommen fra Drammen tingrett.

– Lagmannsretten bemerker at tvangsekteskap er en grov krenkelse av den enkeltes frihet og selvstendighet. Det må reageres strengt mot en slik forbrytelse, heter det i dommen.

- Streng dom

Forsvarer Dagfinn Hodt mente dommen var altfor streng. Han argumenterte for at en passende fengselsstraff burde ligge på mellom syv måneder og ett år, men fikk ikke medhold i retten.

– Lagmannsretten uttaler jo selv at det er en streng dom, men dessverre ble den ikke redusert, sier han.

Les mer: - Lavere straff til flyktet far

Statsadvokat Erik Førde er av en annen oppfatning.

– Dommen er i overensstemmelse med påtalemyndighetens standpunkt, og har nå blitt fastslått i to instanser, konstaterer han.

Oppreisningssummen faren er dømt til å betale datteren, ble imidlertid redusert fra 200 000 kroner til 150 000 kroner.

Stakk til Irak

Men for øyeblikket ser det ut til at faren hverken skal sone i fengsel eller betale oppreisning. Han rømte til hjemlandet Irak etter at han ble domfelt i tingretten.

Les mer: Faren flyktet fra tvangsgiftesak

Ifølge politiinspektør Sidsel Wam Nilssen kan faren også klare komme seg unna fengselsstraffen , hvis han blir i Irak.

– Det er uvisst om han kommer tilbake i det hele tatt, tror forsvarer Hodt.

Mens faren går fri i Irak, frykter datteren at hun må leve på hemmelig adresse resten av livet.