Lover å behandle Navrud-søknaden med rekordfart.

MODUM: I stedet for å gjøre om sitt tidligere vedtak om utvisning, har de bare opphevet vedtaket.

Utlendingsnemnda (UDE) har valgt å sende hele saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

– Det er veldig bra at saken får en positiv vending, men jeg hadde forventet en slutt nå. Laila burde fått fred og fått både arbeid- og oppholdstillatelse nå. Det statsapparatet driver med nå er nærmest en terrorisering av familien, sier advokat Arne Seland.

Del

Behandler rekordraskt

I ettermiddag kom det en klarere beskjed: Utlendingsnemnda kommer til å behandle søknaden om arbeids- og oppholdstillatelse for Laila Navrud med rekordfart.

 

Det bekrefter UDI overfor Drammens Tidende nå i ettermiddag.

 

 - På grunn av saken spesielle karakter vil vi legge saken øverst i bunken og så sant vi har all nødvendig dokumentasjon, så regner vi med at den får en løsning i løpet av svært kort tid, sier presseansvarlig i UDI til Drammens Tidende.

 

 Det vil bety at Laila Navrud høyst sannsynlig kan returnere til Norge med begge sine sønner 11. november.

Får ikke jobbe

Familien Navrud kan synes sikre på at Laila får bli, men må finne seg en ny runde i den norske byråkratiet.

Konsekvensene av vedtaket er at Laila Navrud fortsatt ikke kan ta seg arbeid. Hun kommer heller ikke lenger med å bli gjenforent med hennes sønn Kheo, som nå bor hos sine besteforeldre på Filippinene.

Les også: Kent Oscar forandrer Norge

Reiser i morgen

Nå har Lailas far blitt alvorlig syk. Familien reiser derfor til hennes gamle hjemland i morgen. Dette betyr også at det blir nye utfordringer omkring omsorgen for hennes Kheo.

– Normalt sett har UDI ett års saksbehandlingstid, men jeg håper for all del at denne saken kan få høy prioritet. Vi vet jo det endelige utfallet alle sammen. Hun får bli, jobbe og etter hvert vil også hennes sønn Kheo komme til. Hvorfor legge ut slike landminer, spør advokat Seland.

– En latterlig farse

– Nå må justisminister Knut Storberget komme ut av hulen og sørge for at UNE gjør jobben sin, sier stortingsrepresentant Arve Kambe (H).

– Det er jo helt latterlig at statsapparatet skaper en ny usikkerhet. Dette er en farse og et fryktelig eksempel på at kommunikasjonen mellom politisk og administrativ sektor ikke fungerer, fortsetter han.

– Justisministerens ansvar

På AUFs sommerleir på Utøya i sommer ga statsminister Jens Stoltenberg beskjed om at regelverket som blant annet omfattet Lalia Navrud skulle endres.

– Dette er justisministerens ansvar å følge opp. Nå må han komme ut av hulen og sørge for at Utlendingsnemnda (UNE) gjør jobben sin, tordner Kambe.

Ingen kommentar

Nemndsleder Tone Brostad i UNE viser til nemndas vedtak, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Les alt om Navrud-saken her