DRAMMEN: Fylkesmannen vurderer nå varslingsbrevet fra tidligere ansatte som mener uro og konflikter i barnevernstjenesten rammer barn hardt.

Parallelt er Buskerud Kommunerevisjon IKS helt i startfasen med en såkalt forvaltningsrevisjon av barnevernet i Drammen, på oppdrag for Kontrollutvalget.

BAKGRUNN: Barnevernet i Drammen kritiseres av tidligere ansatte

Fanges barna opp?

Hvordan fungerer samarbeidet mellom barnevernet og det øvrige tjenesteapparatet når det gjelder omsorgstiltak?

Og blir barna faktisk fanget opp av det kommunale tjenesteapparatet?

Det er to av hovedspørsmålene i den svært omfattende bestillingen fra Kontrollutvalget.

Ifølge revisjonsleder Pål Ringnes er ikke framdriftsplanen lagt, men kontrollutvalgsleder Arne Martinsen (Ap) er det antydet en tidshorisont kanskje fram mot neste sommer.

LES OGSÅ: Det totale mørket (DT+)

Diskuterte varslingen

På møtet i kontrollutvalget tirsdag ble varslingssaken til Fylkesmannen tema. Det ble blant annet diskutert å utvide revisjonens mandat til å etterprøve påstandene som blir framsatt.

Konklusjonen ble å ikke utvide mandatet i denne omgang. Revisjonen skal komme tilbake i neste møte med en vurdering av saken.

– Kontrollutvalget er varsomme med å gå inn i arbeidskonflikter og anonyme henvendelser, selv om påstandene er alvorlige – og, hvis dette er tilfelle, utvilsomt vil ramme brukerne, sier Martinsen.

Derfor kan det ifølge kontrollutvalgslederen være et alternativ å undersøke varslingssaken separat.

– Vi får se hvordan Fylkesmannen vurderer saken.

LES OGSÅ: Ni-åringens rørende brev

– En spesiell virksomhet

En av Kontrollutvalgets oppgaver er å foreta forvaltningsrevisjon av kommunale virksomheter. På spørsmål om hvorfor utvalget vil ha den omfattende revisjonen av barnevernet, svarer Arne Martinsen:

– Senter for oppvekst (Barnevernet) er jo en spesiell virksomhet som krever mye ressurser fra kommunen, og er krevende for virksomhetsledelse og de øvrige ansatte.

Kontrollutvalget har jo merket seg at barnevernet har vært i medias søkelys og at bystyret har bevilget midler ut over budsjettbehandlingene.