BUSKERUD: Etter at 99,9 prosent av stemmene ved årets kommunevalg var telt, var fremmøtet 62,5 prosent. Dette er knappe 1,3 prosentpoeng høyere en i 2007.

– Vi hadde forventet at den ville bli høyere, opp mot 67–68 prosent, sier valgforsker Frank Aarebrot til NTB.

Del på Facebook

I Buskerud stemte bare 61,5 prosent av velgerne. Lavest var deltakelsen i Nedre Eiker hvor 58,7 brukte stemmeretten. Høyest var deltakelsen i Krødsherad hvor 66,7 stemte. I Drammen stemte 61,2 prosent av de som hadde stemmerett.

HER KAN DU SE HVORDAN DET BLE STEMT I DE ULIKE VALGKRETSENE I DRAMMEN

valglokale

Valgdeltakelse
Drammen 61,2
Nedre Eiker 58,7
Øvre Eiker 59,2
Lier 63,2
Modum 59,4
Sigdal 62,2
Krødsherad 66,7
Sande 64,2
Svelvik 58,8
Røyken 63,9
Hurum 64,8

Aarebrot tror noe av årsaken til den lave oppslutningen kan tillegges frustrerte SV-ere og Frp-ere, som har valgt å sitte hjemme i protest mot sine respektive partier.

– For det er jo slik at ikke alle SV-ere gikk til Ap og ikke alle Frp-ere gikk til Høyre. Men det var også en rest som var «vet ikke-velgere», og de kan ha sittet hjemme på valgdagen, og bidratt til å svekke valgdeltakelsen.

LES OGSÅ: Her er valgvinnerne

Ikke 22. juli-effekt

Noen stor økning i valgdeltakelsen som følge av 22. juli-hendelsene kom ikke, men Aarebrot tror terroranslaget rammet Frp-oppslutningen hardest.

Han mener man ikke kan se bort fra at Frp ble rammet av at de var det demokratiske partiet som sto terroristen nærmest.

Dersom ikke noe parti hadde blitt rammet av Utøya, ville antakeligvis valgdeltakelsen vært høyere, tror Aarebrot.

LES OGSÅ: Blant de blåeste i landet

Ap økte

– Hvis terroristens motivasjon hadde vært av religiøs karakter, og ikke politisk, eller av en person som ikke hadde en politisk visjon, ville dette kanskje ha bidratt til å øke valgdeltakelsen. Hvis det hadde vært en slags Breivik uten manifest, sier Aarebrot, som også tror at hendelsene 22. juli førte til ekstra oppslutning rundt Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet gjorde nok et noe bedre valg enn de ellers ville ha gjort.

Men Aarebrot vet ikke om sympatistemmer er det riktige ordet.
– Men man kan jo kalle det en effekt av voldshandlingene.

Les mer om valget