Bare byfolk på Stortinget

Per Olaf Lundteigen kommer fra en typisk jordbrukskommune, men er alene om det på buskerudbenken.

Per Olaf Lundteigen kommer fra en typisk jordbrukskommune, men er alene om det på buskerudbenken. Foto:

Av og
Artikkelen er over 7 år gammel

Utkantene i sentrale østlandsfylker er utradert.

DEL

BUSKERUD: Både i Buskerud, Oppland og Hedmark – tre langstrakte fylker – er samtlige av de nyvalgte stortingsrepresentantene fra sentrale strøk og flatbygdene. Det behøver ikke være tilfeldig.

– De store partiene satser på kandidater fra byer og store tettsteder fordi det er der størsteparten av stemmene finnes, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Negativ spiral

Han peker på fraflytting og sentralisering som årsak til den nye trenden.

– Dette skyldes i stor grad en negativ spiral. Det er i byene økonomien ligger og arbeidsplasser skapes. Det er dit ungdommen flytter for å studere og jobbe. Dermed blir det bare den eldre generasjon igjen i utkanten, sier Lundteigen.

Derfor ivrer han blant annet for en felles satsning på tvers av partigrensene på Stortinget for å løfte distriktene og gjøre det enklere å etablere arbeidsplasser i grisgrendte strøk, med blant annet en digital allemannsrett slik at det kan skapes arbeidsplasser også ute i distriktene.

Dalstrøkene ute

Alle de ni stortingsrepresentantene fra Buskerud bor i eller i nærheten av Drammen. Verken Hallingdal, Numedal, Kongsberg eller Ringerike er representert.

Per Olaf Lundteigen er distriktsalibiet fra Øvre Eiker, selv om han presiserer at han også har et seterbruk i Numedal. Hans vara er imidlertid fra Hallingdal.

Seks av de sju representantene fra Oppland kommer fra Vestoppland, med unntak av Olemic Thommessen fra Lillehammer, helt sør i dalen. Skulle Thommessen få en statsrådspost, vil Gudbrandsdalen være helt uten representant på Stortinget, fordi varakvinnen er fra Valdres.

Det er oppsiktsvekkende at ingen er inne for Arbeiderpartiet fra Gudbrandsdalen, som tradisjonelt er en særdeles sterk Ap-bastion. Østerdalen er på sin side ikke representert på hedmarksbenken, bortsett fra Knut Storberget som kommer fra Elverum, ved inngangsporten til Østerdalen. Det er imidlertid langt fra Elverum til Alvdal, og for så vidt fra Drammen til Hallingdal og fra Gjøvik til Dombås.

Ingen samordning

Sosiolog og professor ved Høyskolen i Lillehammer, Jon Helge Lesjø, er delvis enig med Lundteigen om årsakene til sentraliseringen av politikken. 

– Det kan ha en sammenheng med at partiene velger kandidater fra de stedene hvor det er flest stemmer å konkurrere om. Men jeg tror ikke det har vært noen bevisst strategi fra partiene, sier Lesjø.

Han synes imidlertid det hadde vært interessant å undersøke om det ligger noen underliggende strømmer bak dette. Professor og valgforsker Frank Aarebrot tror det mest er tilfeldigheter som har slått inn. Han peker på at de ulike fylkespartiene naturlig nok ikke samordner sine listeforslag i forhold til geografisk spredning.

– Det er den samme årsaken som ligger bak kjønnsfordelingen på Stortinget. Hvis «alle» nominerer menn på førsteplass og en kvinne på andreplass, hjelper ikke det for kjønnskvoteringen hvis partiet bare får inn en representant.

Men også han peker på at kjøttvekta kan avgjøre i form av store folkemengder med stemmerett på ett sted.  (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken