Valget er vår viktigste rett og viktigste virkemiddel for å forme framtiden nasjonalt og lokalt.

Vårt mål for dette valget er derfor klart: Å få flere unge velgere til å bruke stemmeretten.

Vi starter i dag kampanjen «Min stemme» sammen med et tjuetalls andre aviser over hele landet, for å mobilisere flere unge velgere.

LES OGSÅ: – Har gitt opp å følge med

Selvsagt er det mange som vil slite med å engasjere seg i valgkampen, mange vil være usikre på partivalg, og mange vil forholde seg likegyldige. Dessverre. Vi håper denne kampanjen kan engasjere og kanskje utfordre flere unge til å delta. Og at den utfordrer politikerne til å bry seg om de unge velgerne med en tydelig politikk. 

I avis, på nett, på mobil, web-TV eller gjennom sosiale medier vil vi markere aksjonen, og få fram unge velgere sine syn på valg og politikk.

Gjennom våre ulike kanaler treffer vi langt flere unge enn noen andre i Drammensregionen.

Vi vet at dette ikke er nok til å få alle unge velgere til å stemme.

SE VIDEO:

Men vi håper kampanjen også kan engasjere venner og familie til å diskutere politikk og valg, og dermed mobilisere flere til å stemme.

Målet er ikke få unge velgere til å velge et bestemt parti eller retning, men å delta.

Drammens Tidende, og de fleste andre lokalaviser, er ikke lenger talerør for en bestemt politisk retning eller et parti.

Nå er vårt politiske oppdrag å fremme åpenhet og demokrati, være den viktigste møteplassen for samfunnsdebatten, og få fram alle de store og små nyhetene som er med på å forme framtiden i vårt område.

De fire neste ukene er det ikke noe tvil om hva som blir det viktigste oppdraget vårt: Å få flest mulig til å stemme ved valget.

STEMMER DU? DEL 1
STEMMER DU? DEL 2

LES MER OM MINSTEMME2013 HER.