Nå skal vannforbruket leses av automatisk og har du fått Netti er du med

Har du fått en grå pose med «Netti» i postkassen? Da er du invitert med i et innovasjonsprosjekt hvor VIVA IKS og Hurum Kraft automatisk skal lese av digitale vannmålere i Lier, Røyken og Hurum. I prosjektet inngår også en liten verdensnyhet.