DRAMMEN: Det er en stolt energimontør ved EB Energimontasje AS i Øvre Eiker som møter Drammens Tidende. Og det er to nesten like stolte tillitsvalgte som flankerer ham.

For Steinar Paulsen (58) har vunnet retten til jobben han har hatt i snart 34 år. Og nå har arbeidsgiveren bestemt seg for ikke å anke saken.– Smilet går rundt til ryggen. Og nå som EB Energimontasje valgte å ikke anke har enda en byrde falt fra mine skuldre, sier Paulsen.

Smilet han har denne dagen har ikke vært like bredt de siste ti årene. Nå er et langt mareritt over etter at han vant fram i arbeidsrettssaken mot sin arbeidsgiver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett. Selv om saken kan ankes, så er det verste nå over.

Det var i 1978 Paulsen begynte som mekaniker hos EB Energimontasje. Han gikk over i avdeling for energimontasje og i 1998 tok han fagbrev. I 2002 ble han flyttet over i en avdeling der han i hovedsak jobbet med gartnerarbeid og trehogst. Dét opplevde han som en forvisning fra elektroavdelingen. I 2003 kom han tilbake til elektroavdelingen. I 2005 var det omstilling i EB-konsernet og han ble motvillig overført til en prosjektpool året etter.

LES OGSÅ: Presset til 500 timer overtid

Arbeidsulykke

I 2007 ble han utsatt for en alvorlig arbeidsulykke som ville påvirke arbeidslivet videre. Under arbeid med en tung askestokk skadet han skulderen. I 2009 ble poolen oppløst, og Paulsen kom tilbake til montøravdelingen.

Her fikk han oppgaver som klipping av gress og rengjøring på kraftstasjoner. Noe helt annet enn det han hadde fagbrev til. I januar 2010 fikk han operert skulderen i en vellykket operasjon, og ville tilbake i jobb som energimontør.

Det var da problemene med arbeidsgiveren eskalerte. For arbeidsgiveren ville helst at han fant seg arbeid utenfor EB-konsernet.

LES OGSÅ: Jobbet i fire år uten lønn

Sluttpakker

Etter utallige møter med arbeidsgiver, fagforening og Paulsen selv, der Paulsen får flere tilbud om sluttpakker som han synes er for dårlige, ender det med oppsigelse.

– Jeg kom med buss fra Oslo etter å ha vært på et møte i LO om denne saken. På et gatehjørne i Drammen, utenfor Condelica, møter jeg arbeidsgiveren som ga meg oppsigelsen som jeg måtte skrive under på der og da, sier Paulsen.

LES OGSÅ: Arbeidsgiver etterlyste solbrent ansatt

Søksmål

I samarbeid med sin fagforening, El-og IT-forbundet, som er tilsluttet LO, tok han ut søksmål for usaklig oppsigelse, og saken kom opp for tingretten i Hokksund i slutten av april. 24. mai forelå en enstemmig dom:

Paulsen får fullt medhold, oppsigelsen blir kjent usaklig, han får beholde jobben, arbeidsgiveren må betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning og må betale 280.000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Dømt til erstatning etter usaklig oppsigelse

Glade og stolte

– Dette er en gledelig dag for Paulsen, og en viktig sak for alle ansatte. At saken ikke ankes er enda en seier for oss, sier Leif Olsen, distriktssekretær El-og IT-forbundet i Buskerud.

– Vi er stolte av Steinar Paulsen og den kampen han har vunnet. Dette har vært en god sak for ham hele veien, sier Rune Bæver, hovedtillitsvalgt i EB-konsernet.

– Vi har stått fullt og helt bak Steinar, og er virkelig glade for at han har vunnet fram, sier Stian Rasmussen, nestleder for de El- og IT-organiserte i EB Energimontasje AS.

Paulsens prosessfullmektige, LO-advokat Elisabeth Susan Grannes er også godt fornøyd med dommen.

Ikke dokumentert

Påstander fra arbeidsgiveren om Paulsens arbeid i bedriften manglet ifølge retten dokumentasjon.

Selv om Paulsen på grunn av skulderskaden hadde problemer med noen arbeidsoppgaver, så hadde arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge arbeidet.

Også her sviktet arbeidsgiveren ifølge retten.

Medvirkende

Måten Paulsen fikk oppsigelsen, på en bussholdeplass i Drammen under påsyn fra utenforstående tilskuere var medvirkende til at retten idømte arbeidsgiveren erstatning.

Arbeidsgiveren fremholdt at selv om oppsigelsen ble kjent usaklig, så ville de at Paulsen ikke skulle få jobben tilbake.

Det slo retten hardt ned på fordi det ville bidra til at Paulsen ble støtt ut av arbeidslivet i en alder av 58 år, uten annen utdannelse eller yrkeserfaring å falle tilbake på.

Rolig

– Nå er jeg bare glad, sier Steinar Paulsen.

– Og så er jeg glad og stolt over de gode kollegene på jobben som har støttet meg.

Anker ikke

Styreleder i EB Energimontasje AS og konsernsjef i EB-konsernet, Pål Skjæggestad forteller at tirsdag kveld bestemte et enstemmig styre seg for ikke å anke saken.

– Dette var en prinsipiell sak som har fått en avgjørelse, som vi tar til etterretning, selv om det er punkter vi undrer på. Steinar har hatt en forferdelig periode, nå skal vi slutte rekkene for å få til et godt arbeidsmiljø igjen, sier Skjæggestad.