Gå til sidens hovedinnhold

Vellykkede Konnerud - fattige Fjell

Artikkelen er over 15 år gammel

Nå er det slått fast en gang for alle. Konnerud er de "vellykkedes" bydel, mens de mindre velstående bor i bydelene Strømsø og Danvik-Fjell.

Det har lenge vært kjent at det er store forskjeller i levekår mellom østkanten og vestkanten i Oslo. Men en reise gjennom bydelene i Drammen viser også et tydelig klasseskille.
Nå er de enorme levekårsforskjellene mellom bydelene slått fast en gang for alle i en rapport om fattigdom i Drammen. Konnerud bydel troner øverst som de "vellykkedes" bydel. Her er det svært få sosialklienter, og Konnerud er den bydelen med færrest arbeidsledige.
Strømsø bydel har derimot klart flest arbeidsledige. Bydelen har i tillegg havnet på listen sammen med ti prosent av landets bydeler som har mest arbeidsledighet, sosialklienter og vold.
På samme måte er bydelen Danvik-Fjell på den nasjonale "verstinglisten" når det gjelder innbyggere med lav utdanning, arbeidsledighet og vold.
Gulskogen bydel er på sin side på landstoppen i arbeidsledighet og antall sosialklienter.

BEKYMRET. Tallene som viser de enorme sosiale skillene har vært tilgjengelig lenge. Men nå får byens politikere for første gang se sammenligningen som viser klasseskillet i Drammen svart på hvitt.
De store forskjellene i levekår skal legges fram for politikerne i bystyrekomiteen for oppvekst, utdanning og sosial 6.desember.
Tidligere barnevernssjef i Drammen, Are Antonsen, har innhentet tallmaterialet til fattigdomsrapporten.
-Det var vel ingen overraskelse at det er ganske store forskjeller i levekår blant bydelene, sier Antonsen, nå rådgiver i Drammen kommune.
-Jeg vil bare minne om at tallene lett kan virke stigmatiserende. Det er store variasjoner internt i hver bydel, påpeker Antonsen.
Men det er ikke til å komme fra at tallene viser enorme sosiale forskjeller mellom bydelene i Drammen.
-Dette er forhold vi er klar over og prøver å ta hensyn til. For eksempel prøver vi å unngå å bosette flere sosialklienter på Fjell, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H), og legger til:
-Vi vil aldri kunne få bydeler som er helt like, og det bør ikke være noe mål heller.
Ordføreren vil nødig foreslå tiltak for å utjevne de sosiale skillene før bystyrekomiteen har behandlet saken.

STORBYPROBLEMER. Forskjellene mellom levekår i Drammen kom heller ikke overraskende på sosialsjef Sverre Helganger.
-Vi vet jo at Konnerud er en bydel med mer velstand og mye eneboliger, mens for eksempel Fjell har rimeligere boliger og dermed tiltrekker seg folk med lavere inntekt, sier Helganger.
Han liker ikke at flere av Drammens bydeler er på topp i Norge i antall sosialklienter, høy arbeidsledighet, vold og lav utdanning.
-Det viser at Drammen har en del storbyproblemer, mener Sverre Helganger.
Han er bekymret for at de sosial forholdene skal gå i arv mellom generasjoner i de mest vanskeligstilte bydelene.
-Vi er nødt til å sette inn tiltak, mener sosialsjefen.

Kommentarer til denne saken