Vigrid-frifinnelse omgjort

Tore Tvedt under rettsaken i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Tore Tvedt under rettsaken i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Tore Tvedt må 45 dager i fengsel etter den såkalte Vigrid-saken.

DEL

Høyesterett har opphevet lagmannsrettens frifinnelsesdom i den såkalte Vigrid-saken. Saken måtte dermed behandles på nytt.

Rasismeparagraf i grunn

Høyesterett fastslår at det ikke er Grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, men derimot rasismeparagrafen som bør legge til grunn i denne saken.

Vigrid-leder Tore Wilhelm Tvedt skal blant annet ha sagt til VG at: "- Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut."

Anket dommen

Uttalelsene ble anmeldt og sak reist av Antirasistisk Senter og Det Mosaiske Trossamfund. Saken ble først henlagt av Oslo politidistrikt, men etter klage til Riksadvokaten. ble det reist tiltale mot Tvedt.

I Eiker, Modum og Sigdal tingrett ble Tvedt dømt til fengsel i 45 dager. Han anket til Borgarting lagmannsrett, prinsipalt over bevisvurderingen, subsidiært over rettsanvendelsen.

Lagmannsretten behandlet saken på grunnlag av rettsanvendelsen og frifant Tvedt. Riksadvokaten påanket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett, som i desember kom fram til at den frifinnende dommen bygger på feil rettsanvendelse, og at frifinnelsesdommen dermed må oppheves og saken behandles på nytt.

Ankeforhandlingen ble holdt 2. mai i Borgarting lagmannsretts hus. Tore Tvedt møtte ikke. I forhandlingen fant lagmannsretten ikke grunnlag for å frifinne Tore Tvedt og anken ble etter dette forkastet. Dermed står tingretttens dom på fengsel i 45 dager ved like.

Artikkeltags