Jobb-bonanza i Viken. Søker 37 medarbeidere innen infrastruktur

Det er jobb-bonanza i Viken. 37 stillinger innen infrastruktur er lyst ut, mange av dem i Drammen.