Det bekrefter kommuneadvokaten i kommunen der mannen inntil nylig var ansatt innen barnevernet, med ansvar for blant annet å hjelpe barn som er utsatt for vold og omsorgssvikt.

– For kommunen er det derfor ikke nødvendig å gjøre noen ytterligere vurdering av eventuelle personalmessige reaksjoner, sier kommuneadvokaten.
Kommunen suspenderte mannen etter at tingretten kjente ham skyldig tidligere i år.

Les flere nyheter her.

Truende

Ifølge dommen i Borgarting lagmannsrett er den tidligere barnevernsansatte kjent skyldig i for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang i form av samleie.

Overgrepet skal ha funnet sted i februar 2007 på et hotellrom på Klækken hotell i Ringerike. Her var et stort antall ansatte innen Fellesorganisasjonen (FO) i Buskerud samlet til årsmøte. FO organiserer 23 000 helse- og sosialarbeidere.
På hotellet skal domfelte, en familiemann i 40-årene fra søndre Buskerud, ha blitt kjent med fornærmede. De skal ha danset sammen forut for overgrepet.

Da dansemusikken sluttet, gikk tiltalte og fornærmede mot sine rom. Tiltalte skal så ha bedt om en godnattklem, og fikk det.

Holdt fast

Tiltalte spurte så om hun ville bli med til hans rom og ta en øl. Hun ble med.

Her skal tiltalte ha gjort seksuelle tilnærmelser mot henne.

Da hun ga uttrykk for at hun ikke ville, men ønsket å forlate rommet, skal han ha holdt henne fast rundt ryggen hennes og befølt henne i skrittet. Deretter skal han ha dyttet henne bakover og holdt henne fast på sengen, mens han tok av buksen hennes. Han slikket henne i skrittet og gjennomførte et vaginalt samleie, uten prevensjon.

Fornærmede ga opp å kjempe imot og lå passiv på sengen med armene foran ansiktet.

Fornærmede har forklart at tiltalte forholdt seg taus til alle hennes protester, og at hun opplevde det som skremmende.

Henlagt

Domfelte har via sin advokat tilbakevist de alvorlige anklagene, med henvisning til at samleiet skal ha skjedd frivillig, og at han derfor er uskyldig dømt.

Domfelte viste til at politiet henla saken på grunn av bevisets stilling, fem måneder etter anmeldelsen.

Da kvinnens bistandsadvokat påklaget henleggelsen, tok statsadvokaten likevel ut tiltale.

I mars i år dømte Ringerike tingrett mannen til to år og måneders ubetinget fengsel, men mannen anket på stedet.

Strafferammen for overtredelse av straffelovens paragraf 192, er skjerpet til ti års fengsel.

Erstatning

Nå har juryen i Borgarting lagmannsrett dømt mannen til to måneder og to måneders ubetinget fengsel.

Dermed blir Tingrettens dom stående, selv om en av lagdommerne mente straffen er for lav.

Ifølge juryen var handlingene krenkende og skremmende
I tillegg er mannen dømt til å betale en oppreisning på 100000 kroner til fornærmede.

Domfelte må ut med ytterligere 8000 kroner for å dekke lagmannsrettens omkostninger.

Domfeltes advokat, Nadia Christina Hall Østby Deglum fra Advokatfirmaet Elden AS, var ikke tilgjengelig i går for å si om dommen eventuelt vil bli anket.