Det skal bygges et høyhus like ved det nye sykehuset, som skal romme parkeringshus/-anlegg kombinert med forretninger, annen offentlig eller privat tjenesteyting, og næringsbebyggelse. Saken om regulering av dette høyhuset ble behandlet i Formannskapet 27 april.

Siden dette høyhuset kommer tett på et trafikkert strøk, fikk Høyre flertall for et tilleggsforslag om at det skal «utredes bruk av lyddempende fasadematerialer mot nord for å begrense at støy fra motorveibrua kastes tilbake mot bebyggelsen i åssiden».

Dette er et klokt vedtak. Men det finnes en måte å gjøre dette enda bedre på – gjennom bruk av grønne fasader.

Fasade-begrønning har eksistert i flere århundrer og er ikke noe nytt. Spesielt i England er fasade- og vegg-begrønning blitt et populært tiltak. I tillegg til å ha støydempende egenskaper er det nemlig også meget dekorativt. En vertikal begrønning åpner for en fasettrik og estetisk utforming, og kan samtidig føre til en økologisk forbedring av et definert område.

Tett bebygde byområder blir gjennom begrønning tydelig oppgradert.

I tillegg til å binde CO₂, bidrar det også til nærmest konstant luftfuktighet. Det har en varmende effekt på vinteren, mens om sommeren blir temperaturen inn mot fasaden kjøligere.

Det viktigste argumentet for grønne fasader i denne sammenheng er imidlertid at høye lyder blir mindre reflektert enn på en «naken» husvegg. Vi i MDG og Venstre, som ikke deltok i formannskapsbehandlingen, vil derfor oppfordre utbygger til å se på metodene for etablering av grønne fasadevegger på dette høyhuset, i tråd med Høyres tilleggsvedtak.

En grønn og støydempende fasadevegg i dette området vil ikke bare dempe støy og binde CO₂, men det vil bli vakkert å se på i et ellers umiddelbart grått bybilde preget av betong, veier, biltrafikk og støy.

Drammen tar i ny kommuneplan sikte på å bli Norges grønneste kommune. Skal vi ha noen mulighet til å lykkes med den målsettingen så krever det at vi vurderer alle gode, grønne løsninger og forslag i planleggingen av den nye kommunen.