Å leie eller å eie – det er spørsmålet

KNEPENT BILLIGERE: Ifølge Autoleases beregninger er det noen hundrelapper billigere å leie enn å eie en Mondeo. Foto: Ford

KNEPENT BILLIGERE: Ifølge Autoleases beregninger er det noen hundrelapper billigere å leie enn å eie en Mondeo. Foto: Ford Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Privatleasing har eksplodert de siste årene. Ifølge tall fra Norges Bilbransjeforbund (NBF) økte volumet av leasing med restverdi fra 4.279 til 19.631 i perioden 2007 til 2013 – en økning på vel 450 prosent.

DEL

Privatleasing er langtidsleie av bil for privatpersoner.

Normalt sett betaler leietaker en kontantandel, og deretter en månedsleie i den avtalte perioden som typisk er tre år.

Månedsleiens størrelse avhenger blant annet av nybilpris, kontantandelen, antatt verditap, avtalt kjørelengde, avtalt rente og så videre.

Ved kjøp gjelder de samme størrelsene dersom man bytter ut kontantandel med egenkapital, avtalt rente med bankens rente og så videre.

Men er det billigst å leie eller eie?

For å få en kvalifisert vurdering av spørsmålet tok vi kontakt med Autolease, en av Norges ledende leverandører av bilfinansiering og biladministrasjon, som eies av DNB.

De gjorde beregninger av leasing kontra kjøp for to modeller som forventes å ligge høyt på salgsstatistikken.

For ordens skyld driver ikke Autolease med leasing til privatmarkedet.

I regnestykkene er det tatt med kostnader knyttet direkte til bilen.

Det vil si at vinterdekk på felg er inkludert, men at forsikring, service, bomavgifter og drivstoff regnes som variable kostnader, og derfor ikke tatt med.

«Å spare 10.000,– kroner på Zenon/led lys når bilen kjøpes ny, kan fort gi et tap på 20.000,– kroner når bilen skal selges brukt. Riktig utstyr er derfor viktig for å redusere verdifallet og dermed totalkostnaden.» skriver Autolease.

Modellene er derfor utstyrt med tanke på minst mulig verdifall, altså slik Autolease mener de bør være utstyrt for å være optimalt attraktive i bruktmarkedet.

Billigst å lease

Som vi ser av regneeksemplene vil det i tilfellet Audi A3 E-tron være langt billigere å leie enn å eie bilen, mens avstanden er mindre i tilfellet Mondeo.

Forutsetningene for regnestykket er at størrelsen på lånet etter tre år tilsvarer avtalt restverdi, renten er den samme både ved leie og kjøp, at det er moms på årsavgift ved leasing er hensyntatt, det samme er rentefradrag ved kapitalkostnader ved lån.

Forutsetningen er også at du steller pent med bilen, slik at du ikke ender med et kostbart påslag i restverdien når bilen skal leveres inn igjen.

Hovedkonklusjonen til Autolease er at leasing lønner seg for noen, men ikke for alle. For eksempel er det jevnt over billigere dersom man ikke skifter bil like ofte, og dersom man kjøper brukt.

Leasing er dessuten billigst når rentene er lave – som nå.

Kjøpers marked

For alle praktiske formål er det å lease altså ikke vesensforskjellig fra å eie en bil.

Restverdien etter endt periode er avtalt på forhånd og skal reflektere verditapet i leasingperioden pluss et påslag for risiko.

Som NAF skriver i sin sak «Fordeler og ulemper ved leasing» så har du ingen bil å selge ved endt periode.

NAF trekker det fram som en ulempe, men det er en sannhet med modifikasjoner.

Ifølge NBF er risikopåslaget i dag for lite, og risikoen overføres derfor fra bileier til bilforhandler.

Ifølge rapporten «Vær bevisst din risiko» lar bilforhandlerne seg i for stor grad påvirke av konkurranse og «glemmer» fortjenesten.

Stemmer det så er det i så fall godt nytt for forbrukerne.

Det florerer med leasingtilbud på markedet. Har man lyst på ny bil, men ikke har tilstrekkelig egenkapital til å få billån, eller ønsker å skifte bil ofte, så er leasing gjerne løsningen.

Vi spurte Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease Norge, hva som er fordelene og ulempene ved leasing.

– En større andel av kostnadene ved bilholdet er forutsigbare ved leasing. Du slipper å selge bilen selv, verdifallet er allerede kalkulert inn i dine kostnader ved inngåelse av leasingkontrakten. Du unngår låneopptak / kan få avkastning på egenkapital, f.eks. ved å nedbetale på boliglån. Ved leasing av bil holder det ofte med 10 prosent egenkapital.

Men det er også ulemper med leasing.

– Merverdiavgift tilkommer leiebeløpet. Det er ikke rentefradrag på investeringen, og det er usikkerhet knyttet til belastning for unormal slitasje.

Og akkurat det siste punktet på listen skal man være seg bevisst.

Kostbar påkost

Påkost er det du må ut med for unormal slitasje. Dersom det er en stripe her og en parkeringsbulk der kan det bli kostbart.

– Flere leasingbiler enn nødvendig får påkost ved tilbakelevering. En regning for påkost vil typisk være på 7000 til 10 000 kroner. Men denne kostnaden kan reduseres, sier Kjartan Grønås, Leder Teknisk Fagavdeling i Autolease Norge.

Den beste måte å unngå kostnader på, er å kjøre skadefritt. Leverer du tilbake en bil med normal bruksslitasje så skal påkosten være null.

Det er imidlertid ikke erfaringen til en stor norsk bedrift som har holdt seg med en anselig flåte leasingbiler.

Der endte påkosten i snitt på 30.000 kroner.

De understreker imidlertid at de har en blanding av yrkes- og privatbiler, der slitasjen på førstnevnte kategori ofte er vesentlig større enn på sistnevnte.

Det viser seg at å finne et snitt for påkost er lettere sagt enn gjort.

Det veksler mellom de som strålende fornøyd leverer tilbake biler med null påkost, og skrekkeksempler der folk har fått regninger på 60.000 kroner.

Lærdommen er at man bør behandle bilen så godt man bare kan – leid eller eid.

Regnestykket
Finansiering Bilmodell Utstyr Nypris m/utstyr, levert Oslo Avgifter Investert beløp Resteverdi etter 36 mnd/ 45.000 km Månedsleie/ terminbeløp Kapitalkostnad Verdifall Totalkostnad
Leasing Audi A3 E-tron Sportback Ambition Metallic, vinterhjul, teknikkpakke 381.450,- 15.923,- 308.344,- 210.000,- 4.011,- - - 201.620,-
Lån Audi A3 E-tron Sportback Ambition Metallic, vinterhjul, teknikkpakke 381.450,- 15.923,- 381.450,- 210.000,- 6.148,- 49.878,- 171.450,- 224.262,-
Leasing Ford Mondeo 2,0 TDCI stv. 150 hk Powershift Metallic, vinterhjul, X-pakke med skinn og Citypakke 2 448.000,- 121.186,- 382.637,- 250.000,- 5.246,- - - 257.195,-
Lån Ford Mondeo 2,0 TDCI stv. 150 hk Powershift Metallic, vinterhjul, X-pakke med skinn og Citypakke 2 448.000,- 121.186,- 448.000,- 210.000,- 7.223,- 62.028,- 198.000,- 259.560,-

Forutsetninger: Lån med restgjeld lik restervi etter 3 år. For begge alternativer gjelder tilsvarende vilkår ved rente, etableringsgebyr, termingebyr, årsavgift, leveringsomkostninger Oslo, rabattsats = 0 %. Mva ved årsavgift er hensyntatt ved leasing, og rentefradrag ved kapitalkostnader ved lån. Dersom lånekunde velger å selge bilen privat selv forventes noe lavere verdifall. Hvis han velger innbytte, forventes noe høyere verdifall.

Artikkeltags