Det er opplest og vedtatt at alle offentlige steder skal være tilgjengelige for alle. Det kalles universell utforming. Som regel tenker vi rullestolramper, i motsetning til trapper og andre bygningsmessige tilpasninger. Men det gjelder i høyeste grad også offentlige møteplasser av andre kategorier, som for eksempel medier.

De som ikke kan gå og for eksempel må bruke rullestol, skal naturligvis kunne komme fram uten at det forlanges at de skal lære seg å gå. Men de som ikke kan bruke digitale medier, får ikke informasjon i en form de kan bruke. Tanken her ser ut til å være at man får vær så god lære seg dette, enten man makter det eller ikke.

I rapporten Kompetanse Norge, Befolkningens digitale kompetanse (2021), fremgår det at når man ser befolkningen under ett, er det 14 prosent (ca. 600.000 personer) som ikke er digitale eller har svake digitale ferdigheter, som det heter. Men tar man for seg aldersgruppen 60+, så er prosentandelen 45 prosent, altså nesten halvparten av alle over 60. Det er også denne gruppen som utgjør hovedtyngden av dem som fortsatt leser aviser på papir og betaler dyrt for dette.

Likevel fastholder DT at aktivitets- og nyhetskalenderen «Hva skjer i Drammen» skal forbeholdes digitalversjonen av avisen. Man har ingen argumenter for dette valget ut over det at papiravisens abonnenter også har tilgang til digitalversjonen.

Dersom vi over 60 ikke kan få gjennomslag for vårt ønske om lokal informasjon også i papiravisen, har vi to valg. Enten kan vi forsøke å øve press på DT ved å si opp abonnementet vårt, eller vi kan vente på regjeringens handlingsplan «Digital hele livet» som skal komme i høst. Her vil det bl.a. komme krav om at næringslivet må utvikle tjenester som alle kan bruke.