Ulf Erik Knudsens innlegg om klima og klimafestival i Drammen burde egentlig vært forbigått i stillhet, men dessverre er misforståelsene han bringer i innlegget både utbredt og omfattende. Han fortjener derfor et svar.

Det er underlig å starte et innlegg ved å så tvil om klimaendringene er menneskeskapte, for deretter å klage på at Drammen kommunes tiltak ikke er målrettet nok.

I klimapolitikken er det viktig å skille vitenskap fra politikk. Det er faktisk mulig å gjennomføre en fungerende klimapolitikk som er både venstrevridd, høyrevridd, sentrumsorientert, sosialistisk eller kapitalistisk. Felles for dette er at man faktisk slutter å tvile på vitenskapelige fakta, og isteden begynner å diskutere politikk og løsninger.

Fremskrittspartiet kan initiere klimaløsninger som gagner deres overordnede politikk. Det er fullstendig mulig, men da må man legge vitenskap til grunn. Vitenskap er verken rød eller blå. Vitenskap er en metode som handler om logisk tenkning og evidensbasert argumenter. Vitenskap er av natur apolitisk.

Ulf Erik Knudsen har selvfølgelig rett i at klimaet har variert gjennom tidene. Det er det ingen som underkjenner. Dette er da bakt solid inn i alle klimamodeller. Ulf Erik Knudsen har ikke rett i at «kanskje er noe av dette menneskeskapt». Nei, mennesket påvirker klimaet i stor grad.

Les også:

Les også

Frp begrenser klimapolitikken i Drammen med 20 år gamle argumenter

Det er i grunn helt logisk. Vi brenner opp karbon som har vært lagret under jordskorpen i hundrevis av millioner år i løpet av noen få hundre år. Vi vet at nytt karbon i atmosfæren øker temperaturen, og vi kan nøyaktig måle karboninnholdet i atmosfæren påvise at i vår tid er nivået av det vi kaller klimagasser rekordhøyt.

Dersom man da ikke ser bort fra perioder da dette lagrede karbonet stammer fra – dinosaurenes tid.

Dette vil naturligvis føre til en drivhuseffekt. Drivhuseffekten er ingen teori, det er fysikk, den er påviselig og en realitet, og pensum på ungdomsskolen.

Det ville vært helt utrolig merkelig om ikke alt karbonet vi forbrenner ikke skulle skape en drivhuseffekt i tråd med alt vi vet til nå.

Les også:

Les også

Nei Ulf Erik Knudsen – Klimafestivalen hausser ikke opp klimaproblemet

Det er ikke umulig, men det ville i så fall brutt dramatisk med omtrent alt vi har observert til nå. Vitenskapen er evidensbasert og det er selvfølgelig opp til enhver å frembringe evidens på at global oppvarming (av en eller annen underlig grunn) ikke skulle skje denne gangen i historien.

Noen kommer også med teorier og tanker, men foreløpig er det nettopp det, teorier og tanker.

Som en sterk tilhenger av vitenskap og etterrettelighet i politikk så avviser jeg overhodet ikke ideen om at mennesker i liten grad påvirker klimaet gjennom brenning av lagrede klimagasser fra dinosaurenes tid. Men sannsynligheten er svært lav. Sannsynligheten for at vi påvirker klimaet er derimot stor. Som politiker styrer jeg etter sannsynlighetsberegning, både når det gjelder Korona og klima.

Den andre feilen Ulf Erik Knudsen gjør er å hevde at vi ikke skal gjøre noe fordi noen andre «slipper ut mer». Dette er feil. Per innbygger ligger Norge helt på Europa-toppen og USA og Europa er i verdenstoppen for utslipp per innbygger. Siden kineserne er svært mange flere enn oss så vil de alltid slippe ut mer. Noe annet ville i grunn vært merkelig.

Den tredje feilen Knudsen gjør er å slå sammen klima og miljø. Klima og miljø er ikke samme ting. Klima og miljøpolitikk kan faktisk stå i konflikt med hverandre. I sin ytterste konsekvens er god klimapolitikk det samme som miljøpolitikk. Da et stabilt klima sikrer levelige forhold for mange av våre arter. Men å påberope seg null ansvar for klimaet fordi man «gjør noe miljøvennlig» er som å si at man ikke trenger å satse på skoler fordi man gir penger til barnehager.

Du kan lese flere kronikker og debattinnlegg her

Fremskrittspartiet kunne valgt å bli et klimaparti. Et parti som ikke blander politikk og vitenskap, et parti som ikke underkjenner fakta man ikke liker, men finner løsninger på problemer. Et parti som ikke går til kamp mot ny teknologi, men som heller kjemper for nye og bedre teknologiske løsninger. For eksempel elbiler eller solenergi

Fremskrittspartiet trenger ikke bli et sosialistisk parti av den grunn. Man kan finne løsninger ut fra partiets tro på valgfrihet og individualisme innenfor et kapitalistisk system.

De fleste løsninger på klimaendringene er positive. De kommer til å gjøre livene våre bedre og norsk næringsliv mer konkurransedyktig.

Det er i grunn nitrist at lederen for det som kan bli Drammens tredje eller fjerde største parti etter valget heller velger å stikke hodet i sanden enn å plukke opp spaden.

Andre saker publisert av Drammen Tidende: