Tony Burner bedyrer at han i sin nyttårskronikk aldri har påstått at det ligger rasisme bak spørsmålet «Men hvor kommer du egentlig fra?» Det er selvfølgelig betryggende å høre. Men da skjønner jeg ikke hvorfor han harselerer mot folk, som i likhet med meg, av positiv interesse for mennesker de møter for første gang, stiller dette spørsmålet. Hva er da formålet med å bruke dette som innledning i en kronikk, som munner ut i en fornektelse av det vi alle kan se, at det finnes ulike raser? Som abonnent på begge lokalavisene i Drammen har jeg selvfølgelig lest den kronikken i Dagsavisen Fremtiden som konkluderte med påstanden: «Troen på menneskeraser kan således ikke begrunnes med biologiske fakta», men uten å la meg overbevise.

Da jeg for en tid tilbake fikk lese min egen helsejournal hos fastlegen, reagerte jeg med undring da jeg i rubrikken for etnisk tilhørighet kunne lese at jeg var kaukasier. Riktignok stammer jeg direkte fra keiser Karl den store i Frankrike, men noen slektninger i landene i Kaukasus har jeg, så vidt jeg kjenner til, ikke. Jo, svarte min fastlege, alle hvite europeere klassifiseres som kaukasiere i legejournalene i Norge, og da er det vel slik.

Selv er jeg lektor og Tony Burner er ifølge internett professor ved et fakultet for lærerutdanning, så jeg tror vi begge gjør klokt i å overlate definisjonen av biologien til dem som har størst kompetanse på fagområdet. Mennesket er, etter hva jeg en gang lærte på skolen, en av de mange artene som kalles pattedyr. Typisk for både våre artsfrender hest, ku, hund og katt, er jo nettopp at utviklingen har ført til at det finnes ulike raser, og mennesket er selvfølgelig ikke noe unntak. En kort spasertur i gatene i Oslo eller Drammen burde være godt nok bevis i så måte.

Neste spørsmål er naturligvis: Hvilke egenskaper er felles for mennesker av ulike raser, og hvilke er ulike? Selv om vi alle i fødselsøyeblikket stiller likt, vet vi begge som pedagoger, at det ikke tar lang tid før vi utsettes for ulik kulturell påvirkning avhengig av i hvilket miljø vi vokser opp i. Det er i den konteksten Aksel Braanen Sterris (og min) påstand må sees: «Å påpeke at det finnes raser og at det er forskjeller mellom dem, er ikke rasisme». Rase og miljø er i praksis synonyme begreper.

Jeg har heldigvis aldri følt noen grunn til å skamme meg over min kulturelle ballast fra det tykkeste bibelbeltet på Sørlandet. Som pedagoger bør det være like viktig for Tony Burner som for meg å gi våre nye landsmenn og kvinner positiv backing, i forhold til deres kulturelle og religiøse ballast. Det trengs i dagens norske sekulære politisk korrekte miljø som gjennomsyrer både skole og samfunnsliv for øvrig.