Riksadvokaten har pålagt politidistriktene å rapportere inn til Kripos saker der barn er lagt inn akutt på sykehus med alvorlige skader, og der man mistenker at skadene skyldes at barnet er utsatt for vold.

Tallene viser at 38 av de 53 sakene gjelder barn under to år. Sju av disse 38 sakene gjelder barn mellom to og seks måneder, og tolv av sakene dreier seg om barn som er under to måneder gamle, melder NRK.

– Det er jo grusomme tall. Hvert barn som blir utsatt for vold og overgrep, er ett barn for mye. Vi visste jo at det ville komme, og vi varslet dette tidlig da pandemien kom, sier Tone Emilie Spinnangr, spesialsykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Hun peker på at tall fra land som Canada, USA og Storbritannia viser samme tendens.

Kåre Svang, Kripos' mest erfarne etterforskningsleder i saker som dreier seg om vold mot små barn, synes det er spesielt urovekkende at mer enn to tredeler av sakene omhandler barn under to år.

– Det er et høyt tall. Veldig høyt. I flere av disse tilfellene kan barnet ha fått varige mén. Vi har også noen saker med dødelig utfall, sier han.

Han mener alle må bli flinkere til å følge med og melde fra når man ser at barn utsettes for mishandling eller vold.