Økokrim skriver ikke hvor ransakingen fant sted, men at den ble gjennomført på Østlandet i forrige uke. Det er en rekke gjenstander som antas å være kileskrift og andre arkeologiske gjenstander fra det gamle Mesopotamia og som anses viktige for den kulturhistoriske verdensarven, som er beslaglagt.

Ingen personer skal være siktet i forbindelse med ransakingen, men flere vitner er avhørt.

– Bistandsoppdraget er per i dag ikke en tradisjonell etterforskning, men begrenser seg til å lokalisere de aktuelle gjenstandene, sier statsadvokat Maria Bache Dahl.

Ransakingen skjedde med begrunnelse i kulturminneloven.