Her har Orica store planer om å bygge et større industriområde

Orica ønsker å bruke sprengstein fra Oslofjordtunnelen for å planere ut og bygge et nytt industriområde ved Merraskottunnelen.