(Nettavisen)

Saken er oppdatert med kommentarer fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache,

orsdag hevet Norges Bank styringsrenten til 3,0 prosent.

Les også: Bankkundenen skjelver – ekspert med glassklart råd

– Mange begynner å slite nå. Vi opplever en økning i antall henvendelser fra kunder som trenger hjelp til å få endene til å møtes, sier gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk, til Nettavisen.

– Vi opplever at mange kunder ber om avdragsfrihet, betalingsfrihet eller lavere rente. Folk bør planlegge for en høyere boliglånsrente.

Torsdagens pengepolitiske rapport indikerer en styringsrente på rundt 3,5 prosent til sommeren. Det betyr boliglånsrenter på over 5 prosent for mange låntakere.

– Bikker 5-tallet

Ifølge kommunikasjonssjef Henrik Pihl i Huseierne, vil mange allerede nå se 5,0 tallet når bankene de nærmeste dagene hever renten.

– Med denne rentehevingen vil mange få en boliglånsrente på over fem prosent, sier Pihl til Nettavisen.

– Vi forventer at de første bankene annonserer sine rentehevinger fredag eller mandag. Det er storbankene som pleier å være først ute, legger han til.

De beste avtalene vil fortsatt ligge under 4,5 prosent, ifølge Pihl, som råder bevisste kunder til å prute med banken.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), ligger snittrenten torsdag formiddag på 4,17 prosent.

Reklame: Sjekk om du kan få lavere rente på boliglånet med Renteradar

– Klarer ikke å betjene lånene sine

– Stadig flere klarer ikke lenger å betjene lånene sine. Vi er fortsatt på lavere nivåer enn før pandemien, men antallet øker, ifølge gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk.

Dette går ut over sparepengene til mange:

– Nordmenn flest har flytende rente. Mange av dem er i ferd med å tømme bufferen som ble spart opp gjennom pandemien.

Ikke alle får hjelp

Strenge krav gjør at banken må heise det røde flagget i møtet med en del forespørsler:

– Mange har pådratt seg høy gjeld og spør om hjelp til å refinansiere, men vi klarer ikke hjelpe alle på grunn av krav til likviditet og gjeldsgrad.

655.000 har rentefrykt

Anslagsvis 655.000 svarer i en fersk undersøkelse fra YouGov, på vegne av Storebrand, at de ikke tåler rente på mer enn 5 prosent.

Du som biter negler over et boliglån som blir stadig dyrere: Det kan være mye penger å spare på å bytte bank.

Les også: Hever renten – varsler to rentehopp til

– Ta kontakt med banken

– Hva bør nervøse bankkunder nå gjøre?

– For det første bør du sjekke om du kan få bedre vilkår i en annen bank, det er mest effektivt. Hvis du kan det, bør du ringe banken din og prøve å få ned renten din, eventuelt flytte lånet, sier Sindre Noss, medgründer i Renteradar, til Nettavisen.

Norges Bank regner nå med en gjennomsnittlig boliglånsrente på 4,8 prosent i begynnelsen av 2024. Dagens snittrente før tre ventede renteøkninger er altså 4,2 prosent.

– Det virker som en lav økning? spør Nettavisen sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter pressekonferansen torsdag.

– Vi bygger våre anslag på at boliglånsrenten vil øke fremover, men ikke fullt så mye som styringsrenten i tråd med det vi har sett siden vi startet med å øke renten, er svaret.

85 prosent av styringsrenten

– Hvor mye har boliglånsrenten økt med siden rentene var på bunn?

– Den er vel økt med om lag 85 prosent av økningen i styringsrenten.

I Storebrand-undersøkelsen svarer hele 15 prosent at de ikke tåler en boliglånsrente på 5 prosent. Det tilsvarer 655.000 nordmenn.

– Det er klart at de som har lån, nå får høyere renteutgifter. Det kommer på toppen av den høye prisveksten. For noen vil det være krevende, og de vil måtte gjøre tilpasninger i sitt forbruk. Men de fleste norske husholdninger har økonomi til å tåle økte renteutgifter.

– Mange sparte også mer enn normalt under pandemien, de har oppsparte midler de kan tære på, parerer Wolden Bache.

– Men det var kanskje ikke de med de høyeste lånene som sparte mest?

– Det vil alltid være sånn at endringer i renten vil påvirke ulike husholdninger ulikt, svarer Wolden Bache etter en liten tenkepause.

– Pengepolitikken og rentepolitikken virker bredt og påvirker den samlede etterspørselen. Men vi setter jo nå opp renten for å få prisveksten ned. Det vil komme alle til gode.

Til informasjon: Nettavisen og Renteradar inngikk nylig en samarbeidsavtale, og førstnevnte eier nå 8,3 prosent av selskapet.