Skjenkestuas inntekter har minket med 2,5 millioner på få år: – Det er ikke akkurat den beste plasseringa i byen

Restauranten omsatte for 8, 3 millioner i toppåret 2015. I fjor hadde inntektene falt til 5,8 millioner.