(Nettavisen)

Norges Bank avholder rentemøte torsdag 4. mai. Da går det helt sikkert mot en ny renteøkning på 0,25 prosentpoeng, mener Handelsbanken i en oppdatering før møtet.

Norges Bank varslet i mars at det høyst sannsynlig kommer en ny økning i mai. Og dessverre for låntakerne, det blir en tilsvarende økning i juni.

Som om ikke det er nok, både rentemarkedet og Handelsbankens eksperter er enige om en ny renteøkning til høsten, slik at styringsrenten da kan være oppe på 3,75 prosent. Det er dårlig nytt for de med boliglån.

Har du 3 millioner kroner i lån, må du ut med 22.500 kroner mer i årlige renteutgifter før skatt, 17.550 kroner etter skattefradraget på 22 prosent. Vi snakker om mer enn 1500 kroner i måneden, nesten 2000 kroner før skatt.

Tydelig strategi

– Norges Bank signaliserte tydelig strategien i mars. Ting måtte ha gått i vesentlig motsatt retning hvis det ikke skulle bli en renteøkning i neste uke, men det har det ikke gjort. Norges Bank tenker på totaliteten, og flere forhold peker mot en renteøkning, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen.

– Det er «bankers» og «walkover» hva Norges Bank gjør neste torsdag, og de kommer til å minne om at rentene skal videre opp i juni, fortsetter han.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO blir rasende hvis Norges Bank peker på lønnsoppgjøret som en viktig årsak til å sette opp rentene. Han får støtte fra Hov.

Reklame: Sjekk om du kan få lavere rente på boliglånet med Renteradar

Helt fair

– Det er helt fair det han sier. Rammen på 5,2 prosent er godt i tråd med Norges Banks renteprognoser og ikke argument i seg selv for å øke renten. Risikoen er at det faktiske oppgjøret blir enda høyere, men det er mer enn spådom, sier Hov.

Lønnsoppgjøret som endte med en ramme på 5,2 prosent, er bare marginalt over Norges Banks forventninger i år på 5,1 prosent. Men det er en risiko for at den samlede lønnsveksten i år blir høyere, enkelte økonomer har antydet opp mot 5,5 prosent.

Hvis det skjer, mener Handelsbanken at en slik lønnsvekst alene taler for 3,75 prosent i ny rentetopp og ikke 3,50 prosent som Norges Bank trodde på i mars.

Den svake kronen er med på å trekke opp rentene enda mer enn det Norges Bank så for seg for en måned siden..

– Ja, isolert sett tilsier det noe mer opp på renteutsiktene, sier Hov.

Nye bunnivåer

Nettavisen skrev nylig om nye bunnivåer mot euroen, og kronen er også klart svakere hvis vi måler den mot en indeks av Norges 44 viktigste handelspartnere (I44). Indeksen her er hele 22 prosent svakere enn utgangspunktet på 100.

Hov sier at risikopremien i markedet har økt. Med det mener han at investorene forlanger høyere avkastning for å investere i norske kroner, også fordi oljeprisen har falt. En lavere oljepris er som regel dårlig nytt for kronen.

Og så har vi prisveksten. Om vi renser bort for svingende strømpriser og avgiftsendringer, er den underliggende prisveksten skyhøyt over det langsiktige målet på 2 prosent. Da må økonomien kjøles ned via høyere renter.

Biter seg fast

– Men får Norges Bank ned inflasjonen via renten?

– Det tar tid i den situasjonen vi er i nå. De siste tallene som er kommet, viser at prisveksten biter seg fast. Norges Bank vil bruke tid på få den ned, men alternativet av det brutale slaget. I mars varslet Norges Bank høyere renter over lengre tid, de signaliserte til markedet at det blir en innstramming, svarer Hov.

Landene rundt oss sliter med det samme, en altfor høy prisvekst. Hov det nå er varslet tre renteøkninger både i Sverige, Europa og Storbritannia frem mot sommeren.

Svenskene kan kline til med en dobbel økning på 0,50 prosentpoeng onsdag denne uken. Det går ikke like ille i den internasjonale uroen som fryktet, og bankuroen før påske har lagt seg. Svingningene i aksjemarkedene og rentemarkedene er blitt mindre.

På linje

Forventningene i markedet og Handelsbankens offisielle renteprognoser er nå helt på linje. De er likevel noe høyere enn de signalene Norges Bank ga i mars, da sentralbanken trodde rentetoppen stoppet på 3,50 prosent.

Rentemøtet i neste uke er et såkalt mellommøte, det utarbeides ikke nye prognoser fra Norges Bank. De kommer i juni.